Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje o zmianie godzin otwarcia Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Organizacji Pozarządowych.

Od dnia 9 marca 2017roku doradca pełni dyżur w godzinach:

 •  w poniedziałki od 9:00 do 14:00,
 • w czwartki od 9:00 do 14:00. 

W holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kiermasz świąteczny. Świąteczne kartki i dekoracje wykonane zostały przez dzieci z TPD, a całkowity dochód z kiermaszu zostanie wykorzystany na Akcję „Zajączek” oraz przygotowanie paczek wielkanocnych dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Kiermasz potrwa do 10 kwietnia br.

Starosta Legnicki Janina Mazur uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Legnicy, które poświęcone było tematyce aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Legnicy i Powiatu Legnickiego. Uczestnicy wysłuchali przedstawicieli Fundacji Eudajmonia – organizatora spotkania- dotyczących działań realizowanych dla mieszkańców regionu, w ramach projektów współfinansowanych ze środków RPO WD, PO WER, PFRON.

Fundacja mBanku po raz czwarty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.

mPotęga to największy program prowadzony przez Fundację mBanku. Ma on za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki. Ma to pomóc w promowaniu pozytywnego wizerunku całej dziedziny a w konsekwencji zachęci młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji w zakresie nauk ścisłych.

W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 7 kwietnia bieżącego roku, odbędzie się Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Koło Naukowe Młodych Medyków. Celem Konferencji jest popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń na temat interdyscyplinarnego wymiaru zdrowia pomiędzy studentami kierunków medycznych: pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz dietetyki.

Służba przygotowawcza została powołana 1 stycznia 2010 r. przepisami znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Służba ta jest jedną z form czynnej służby wojskowej. Może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej oraz posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej), jak też inne osoby, niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Współpacujemy