Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Podstawa prawna: Art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839)

Wymagane dokumenty:

  • informacja opracowana zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Termin załatwienia spraw: do 30 dni

Opłaty: opłata skarbowa uiszczona przed złożeniem wniosku i wydaniem decyzji kwocie 120 zł (wpłata w kasie UM Legnica, Plac Słowiański 8, lub kasie tut. Urzędu w treści dowodu wpłaty: zgłoszenie instalacji nie wymagającej zezwolenia).

Miejsce załatwienia sprawy:

  • złożenie wniosku - parter Punkt Obsługi Interesantów
  • jednostka odpowiedzialna – Wydział Architektury i Środowiska, Pani Małgorzata Kubica, pokój 334, III p, tel. 76/72-43-421

Tryb odwoławczy: (w przypadku wydania decyzji odmownej przyjęcia zgłoszenia)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Legnickiego.