Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Osiemnastu młodych recytatorów przybyło do Starostwa Powiatowego w Legnicy na Powiatowe Eliminacje XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK 2017”. Młodzi miłośnicy poezji nie tylko rywalizowali o dyplomy i nagrody ufundowane przez starostę legnickiego, ale również o możliwość reprezentowania powiatu legnickiego w dolnośląskim finale, który odbędzie się w Kłodzku.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: młodsi, w której wzięli udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, z kolei w kategorii starsi, startowali uczniowie szkół gimnazjalnych. Tegoroczne eliminacje powiatowe oceniało Jury, które miało niełatwy orzech do zgryzienia, bo wybrać tych najlepszych nie było łatwo.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krotoszycach, miłośnicy tenisa stołowego rywalizowali o tytuł Mistrza Powiatu Legnickiego. Turniej rozgrywany był w ramach rozgrywek Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Udział wzięło 59 zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych z: Rosochatej, Bieniowic, Prochowic, SP nr3 i 4 z Chojnowa, Miłkowic i Krotoszyc oraz gimnazjum w: Spalonej, nr 1i 2 z Chojnowa oraz z Krotoszyc.

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Radziejowie zaprasza do udziału w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Radziejowie oraz w Szkole Muzycznej w Radziejowie.

Festiwal jest formą popularyzacji piosenki francuskiej, a także ma na celu przyczynić się do umocnienia przyjaźni między narodem francuskim i polskim oraz pomóc nawiązać wzajemne kontakty między miłośnikami piosenki i stworzyć możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów amatorów.

W czwartek 2 marca br. odbyła się XXIII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Była to sesja nadzwyczajna, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na rok 2017 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu legnickiego. Obowiązkiem stawienia się przed komisją lekarską objęci są mężczyźni, którzy w tym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat. W tym roku objętych obowiązkiem stawienia się przed Komisję wojskową jest 303 osoby. Starosta Legnicki Janina Mazur odwiedziła komisję lekarską i rozmawiała z jej członkami o działaniach i przebiegu kwalifikacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok". W związku z tym, zaprasza się wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Współpacujemy