Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Legitymacje dla osób niepełnosprawnych Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2017, które odbędą się 23 listopada 2017r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 13.00 w budynku LETIA BUSINESS CENTER; ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

http://www.puplegnica.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:798.html należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy do dnia 20 XI 2017 r.

W dniu 2.11.2017r. w Starostwie Powiatowym odbył się kolejny Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego. W spotkaniu samorządowców uczestniczyli: Alicja Sielicka - Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, Jan Serkies-Burmistrz Miasta Chojnowa, Beata Castañeda Trujillo - Wójt Gminy Krotoszyce, Zdzisław Tersa - Wójt Gminy Kunice, Dawid Stachura - Wójt Gminy Miłkowice, Henryk Babuśka - Wójt Gminy Legnickie Pole, Mariola Kądziela- Sekretarz Gminy Ruja, Honorata Tajchman-Rękoś – Sekretarz Gminy Chojnów, a także  władze powiatu: Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta, Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu, a także Tadeusz Rasała – Skarbnik Powiatu.

Zakończyły się prace związane z odnowieniem elewacji w pobenedyktyńskim zespole klasztornym w Legnickim Polu. Dzięki pozyskaniu przez Powiat Legnicki środków finansowych w wysokości 496 770,45 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona Zabytków - dofinansowanie zadania pn. „Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5”, jeden z piękniejszych obiektów w naszym rejonie odzyskał dawny blask. Poza środkami pozyskanymi z MKi DN na renowację obiektu w Legnickim Polu przeznaczono kwotę w wysokości 42 981,00 zł pochodzącą z budżetu powiatu, a całkowity koszt prac remontowych wyniósł 539 751,45 zł. 

Tradycyjnie już Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie zaprasza chojnowian i wszystkich chętnych z innych miejscowości powiatu legnickiego do uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tegoroczny Tydzień Patriotyzmu, będący doskonałą lekcją historii nie tylko dla dzieci i młodzieży, odbywać się będzie  pod hasłem „Bohaterowie w walce o niepodległość”.
Cykl wydarzeń organizowanych pod patronatem m.in. Starosty Legnickiego ma na celu szerzenie idei patriotyzmu i oddanie hołdu poległym w walce za wolność Ojczyzny.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne „Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców rzemieślników”, którego tematem będą:

 dotacje dla przedsiębiorców rzemieślników

 • dofinansowane szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników
 • pożyczki dla przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach
 • granty na usługi doradcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 1 osoby (małoletniego wychowanka pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Współpacujemy