Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc listopad oraz z informacją na temat aktów prawnych dotyczących funkcjonowania NGO.

Szczegóły w załącznikach:

1. Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych-pobierz

2. Akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych-pobierz

W dniu 27 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego. W spotkaniu poza burmistrzami i wójtami z naszego powiatu uczestniczyły władze powiatu: Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta, Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu, a także przedstawiciele Urzędu Miasta z Jadwigą Zienkiewicz Zastępcą Prezydenta Legnicy.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji publicznych do udziału w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które odbędą się 26 listopada 2016 roku na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w miejscowości Krzyżowa k. Świdnicy.

20 października br., w Starostwie Powiatowym w Legnicy, odbyło się pierwsze spotkanie emerytowanych pracowników naszego urzędu. Była to nie tylko okazja do odwiedzin murów dawnego miejsca pracy, ale również powrotu do wspomnień i wzruszających chwil związanych z czasami czynności zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta, Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Warchoł Sekretarz Powiatu. Spotkanie uświetnił swą osobą dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W dniach 18-19 października br., przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu legnickiego uczestniczyli w warsztatach mających służyć wypracowaniu jak najlepszej współpracy samorządu Powiatu Legnickiego z organizacjami pozarządowymi.

Od 2005 roku Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy jest organizatorem WIECZORÓW PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II. Spotkania, w których biorą udział dzieci i młodzież, głównie z Legnicy i powiatu legnickiego, odbywają się każdego roku w innej szkole.

W październiku, w 38 rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża, odbył się WIECZÓR PAMIĘCI w Gimnazjum Nr 5 w Legnicy. Program obchodów upamiętniających to wydarzenie zawierał też uczczenie pamięci niedawno kanonizowanej Świętej Matki Teresy z Kalkuty – osoby bardzo bliskiej duchowo św. Janowi Pawłowi II, a także wolontariuszom legnickiego oddziału TPD.

Współpacujemy