Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

zdjęcie nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie nr 1

 

W imieniu Wójta Gminy Miłkowice serdecznie zapraszam na imprezę dożynkową do Jakuszowa (gmina Miłkowice) w dniu 30 sierpnia.

zdjęcie nr 2

zdjęcie nr 4

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymali: Pani Irena Bienia - Pracownik Referatu Gospodarczego z okazji 35-lecia pracy zawodowej, Pani Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Gospodarczego z okazji 20 lecia pracy oraz Pan Krzysztof Bielecki – Starszy Specjalista Wydziału Komunikacji i Dróg z okazji 30 lecia.

zdjęcie nr 1

Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej obchodzi w tym miesiącu Pani Grażyna Laurowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. Z okazji jubileuszu życzenia oraz podziękowania za dotychczasową pracę jubilatce mieli przyjemność złożyć: Starosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Kazimierz Burtny oraz Sekretarz Stanisław Warchoł.

Współpacujemy