Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             pok. 231, piętro II
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
            
  Pl. Słowiański 1
             59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

                  Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu
                  tel: 76-72-121-38

Wydarzenia w powiecie

W dniach 18-19 października br., przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu legnickiego uczestniczyli w warsztatach mających służyć wypracowaniu jak najlepszej współpracy samorządu Powiatu Legnickiego z organizacjami pozarządowymi.

Od 2005 roku Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy jest organizatorem WIECZORÓW PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II. Spotkania, w których biorą udział dzieci i młodzież, głównie z Legnicy i powiatu legnickiego, odbywają się każdego roku w innej szkole.

W październiku, w 38 rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża, odbył się WIECZÓR PAMIĘCI w Gimnazjum Nr 5 w Legnicy. Program obchodów upamiętniających to wydarzenie zawierał też uczczenie pamięci niedawno kanonizowanej Świętej Matki Teresy z Kalkuty – osoby bardzo bliskiej duchowo św. Janowi Pawłowi II, a także wolontariuszom legnickiego oddziału TPD.

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej był okazją nie tylko do świętowania, ale również do podziękowań nauczycielom i pracownikom oświaty. Ze względu na obchodzony jubileusz 70 - lecia chojnowskiego Liceum Ogólnokształcącego, tegoroczne święto oświaty dla całej społeczności szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie było wyjątkowym świętem. W Sali MOKSiR w Chojnowie, gdzie odbywała się uroczysta akademia, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie pod kierunkiem nauczycieli – Haliny Kiliś i Grzegorza Kamińskiego – przedstawili zarys historii LO od czasów powstania szkoły, aż po dzień dzisiejszy, przypomnieli sylwetki założycieli i kolejnych dyrektorów Liceum, przywołali z pamięci ważne wydarzenia z życia szkoły. Tę wędrówkę przez siedemdziesięciolecie ubarwili recytacją, śpiewem, tańcem, muzyką oraz projekcją zdjęć. Dzień później, w sobotę odbyły się dalsze uroczystości związane z jubileuszem szkoły. Rozpoczęto je uroczystą Mszą Św., po niej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, otwarcie wystawy okolicznościowej, a później wszyscy przybyli na ten jubileusz mogli już spokojnie przejść do klas – wystaw i zacząć wspominanie dawnych lat szkolnych. Wielu absolwentów poszło na cmentarz uczcić pamięć swoich nauczycieli.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkania szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wałbrzychu.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektów „Zdobycie dolnośląskiego rynku pracy" poprzez nabycie kwalifikacji w projektach „Aktywni, samodzielni, zatrudnieni” oraz „Stawiam na aktywność i edukację”, których założeniem jest wsparcie w postaci szkoleń zawodowych i płatnych staży dla osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożoną ofertą osoby zainteresowane. Bliższe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie zawarte są w załączniku.


Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty
serdeczne życzenia i wyrazy uznania. Doceniając wysiłek wkładany
w wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy,
zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie oraz rozwój
oświatowy, życzymy dużo zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń,
satysfakcji z pracy na rzecz edukacji i wychowania młodego pokolenia
oraz pomyślności w życiu osobistym.


Przewodniczący Rady Powiatu 
Starosta Legnicki
Aleksander Kostuń Janina Mazur

Współpacujemy