Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

OSTRZEŻENIE – burze z gradem 2/3.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1400, we wtorki w godzinach od 800 do 1700 i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach prowadzonej kampanii pn. BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR, zaprasza do zapoznania się z materiałami informacyjnymi pt. „Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki”.

Więcej szczegółów w załącznikach oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Przedświąteczną atmosferę w holu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy kontynuują pracownicy Domu Pomocy Społecznej z Legnickiego Pola, którzy wystawili do sprzedaży prace swoich mieszkańców. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup materiałów potrzebnych do wykonania prac, takich „cudeniek” jak te, które można było nabyć na kiermaszu, w ramach zajęć terapeutycznych.

Szanowni Beneficjenci!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Legnicy zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze składanie

Wniosków o przyznanie płatności na 2017r. "

Prosimy nie czekać do ostatnich dni, ponieważ może to spowodować, iż czas oczekiwania na przyjęcie wniosku w Biurze Powiatowym bardzo się wydłuży.

Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 15 maja 2017r

Biuro Powiatowe w Legnicy jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza na Targi Pracy 2017, które odbędą się 26 kwietnia 2017 r. (środa) w LETIA BUSINESS CENTER. ul. Rycerska 24 w Legnicy. Przewidywany czas trwania: od 1000 do 1400.

W trakcie Targów będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, bezpośrednio porozmawiać z osobami rekrutującymi oraz poznać sposób i ścieżkę rekrutacji w danym przedsiębiorstwie lub instytucji. Dodatkowo będzie można w ramach punktu konsultacyjnego zasięgnąć informacji dotyczących zatrudnienia od pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Doradca EURES udzieli informacji dotyczących bezpiecznych wyjazdów za granicę oraz warunków życia w krajach UE.

Pracowicie i z sukcesami upłynął pierwszy kwartał 2017 roku miłkowickim brydżystom, podczas zimowych ferii uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Pyzówce koło Nowego Targu.

Ferie zimowe to także był czas rozgrywek, w Jeleniej Górze odbył się V Turniej Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym, na którym bardzo dobrze zagrali piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach. W kategorii szkół podstawowych złoto zdobyli Maciej Betliński z Sebastianem Zimorskim, srebro – Tymek Zaborowski z Pawłem Świątkowskim.

Klub Brydża Sportowego „Miłkowice”
zaprasza na
Turniej Brydża Sportowego
o PUCHAR STAROSTY LEGNICKIEGO
w dniu 23 kwietnia 2017 r.

 
Patronat honorowy – Starosta Legnicki Janina Mazur

Współpacujemy