Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe 2 maja będzie nieczynne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 maja będzie nieczynne.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

W hali sportowej w Spalonej został rozegrany Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców do lat 13. O prawo startu w eliminacjach strefowych rywalizowały zespoły: Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu, Klubu LZS „Czarni” Rokitki, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, Klubu KS „Iskra” Kochlice i Szkoły Podstawowej w Spalonej. Organizatorem zawodów było: Powiatowe Zrzeszenie „LZS” w Legnicy, Powiat Legnicki, Gmina Kunice oraz Szkoła Podstawowa w Spalonej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Radziejowie zaprasza do udziału w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej, który odbędzie się w dniu 25 maja 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym w Radziejowie oraz w Szkole Muzycznej w Radziejowie.

Festiwal jest formą popularyzacji piosenki francuskiej, a także ma na celu przyczynić się do umocnienia przyjaźni między narodem francuskim i polskim oraz pomóc nawiązać wzajemne kontakty między miłośnikami piosenki i stworzyć możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów amatorów.

17 lutego 2018 r. hala Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie gościła szachowych zawodników na VII Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Polskiej Miedzi. Turniej rozgrywany pod patronatem Starosty Legnickiego cieszył się rekordową liczbę 113 uczestników. Zmagania wpisane zostały w szereg imprez uświetniających 100 lat niepodległej Polski. Obchody tej rocznicy w Powiatowym Zespole Szkół rozpoczęły się już kilkanaście dni temu uroczystym koncertem - pod tytułem „Dobro Ojczyzny było ich celem", do którego zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Chojnowa i naszego powiatu.

Turniej szachowy w Powiatowym Zespole Szkół znajduje uznanie wśród najlepszych, o czym świadczy rosnąca liczba zawodników- z każdym rokiem do Chojnowa przyjeżdża ich coraz więcej. Zmagania szachistów promują bowiem szlachetne wzorce rywalizacji sportowej w międzynarodowej obsadzie, na terenie powiatu legnickiego i daleko poza jego granicami. W tym roku Chojnów odwiedzili goście z Ukrainy i Rumunii.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych - wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług psychologicznych (indywidualne specjalistyczne poradnictwo i wsparcie psychologiczne).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Współpacujemy