Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań minionego roku. W sobotę 16 stycznia br. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie spotkali się samorządowcy, przedstawiciele klubów i szkół z powiatu legnickiego biorących udział w Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych i Mieszkańców Wsi w 2015 roku. Zmagania sportowców w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi organizowane są od 2006 r, głównie dzięki finansowemu wsparciu powiatu legnickiego.

W Legnickim Polu powstały drugie w naszym powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pierwsza tego rodzaju placówka funkcjonuje od wielu lat w Chojnowie. W uroczystym otwarciu w Legnickim Polu, uczestniczyli władze powiatu legnickiego: Janina Mazur Starosta Legnicki oraz Krzysztof Sowiński Wicestarosta. Podopieczni z Legnickiego Pola to mieszańcy gminy o małym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracują w czterech grupach, a zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 800 do 1600.

Koniec roku jest okazją do podsumowania tego co było i tego, co chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Z tej okazji, podczas uroczystego spotkania, podziękowania za sumienną i dobrą pracę w roku 2015 oraz życzenia pomyślności, zdrowia i obfitości pracownikom wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu i ich rodzinom złożyli: Janina Mazur - Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński – Wicestarosta Legnicki, Kazimierz Burtny – Członek Zarządu Powiatu.

30 grudnia 2015 roku pożegnaliśmy, odchodzącą na zasłużoną emeryturę, Stanisławę Dziak - pracownicę Wydziału  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Podziękowania za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków i wieloletnią pracę zawodową złożyli w imieniu władz samorządowych powiatu legnickiego: Janina Mazur -Starosta Legnicki, Kazimierz Burtny- Członek Zarządu, Stanisław Warchoł - Sekretarz Powiatu, Jolanta Kaleta Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Krystyna Boberek – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

29 grudnia 2015 r., odbyła się  XII, w tej kadencji, sesja Rady Powiatu Legnickiego. Sesję rozpoczęła i przewodniczyła jej Stanisława Pakos Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego.

Podczas posiedzenia Radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Janinę Mazur - Starostę Legnickiego

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymali:  Tadeusz Walkowiak z okazji 35-lecia pracy zawodowej,  Krzysztof Zając z okazji 25-lecia pracy oraz  Roman Zając z okazji 20-lecia. Cała trójka to pracownicy Referatu Gospodarczego naszego Starostwa.

Współpacujemy