Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             pok. 231, piętro II
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
            
  Pl. Słowiański 1
             59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

zdjęcie nr 1

Pod takim hasłem Oddział Okręgowy i Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im Witelona w Legnicy zorganizował WIELKI FESTYN REKREACYJNY z okazji Dnia Dziecka 2016, pod Patronatem Honorowym Janiny Mazur - Starosty Legnickiego, Tadeusza Krzakowskiego – Prezydenta Miasta Legnicy oraz prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego – Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy.

W festynie wzięło udział ponad 1000 dzieci z powiatu legnickiego, Legnicy i okolicznych powiatów. Na dziedzińcu i w auli PWSZ na milusińskich czekało wiele atrakcji, konkursów z nagrodami, zawodów sportowych, przeglądów zespołów artystycznych, pokazów oraz wielka loteria fantowa ze specjalnymi nagrodami.

zdjęcie nr 1

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 70 lecie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach. Uroczystość odbędzie się 17 czerwca 2016 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • 900 –Msza Św. z udziałem zaproszonych gości i Pocztów Sztandarowych;
 • 1030 – Przejście korowodem do świetlicy OSP Rzeszotary; Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 70- lecia Szkoły
 • 1230 – Przejście korowodem na boisko szkolne pod tablicę pamiątkową, zwiedzanie szkoły;
 • 1300 – Podsumowanie projektu: „PATATAJ, PATATAJ – ŚLADAMI LITERACKIEGO DZIEDZICTWA MARII KONOPNICKIEJ”;
 • 1330- 1600 – Festyn „Tęczą malowany”

W dniu 31 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Z mocy podpisanego w 2001 roku porozumienia, jest to komisja wspólna dla obu jednostek samorządowych. W jej skład wchodzą Starosta Legnicki i Prezydent Legnicy jako współprzewodniczący, po jednym radnym z Rady Miejskiej Legnicy i Rady Powiatu Legnickiego, dwie osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy oraz trzy osoby powołane przez Prezydenta i Starostę a także prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego.

W siedzibie władz powiatu odbyło się spotkanie prezesów klubów piłkarskich z naszego powiatu z władzami Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, a także władz powiatu legnickiego. Okręgowy Związek Piłki Nożnej reprezentowała jego Prezes Pani Maria Kajdan natomiast Dolnośląski Związek Piłki Nożnej reprezentował Prezes Pan Andrzej Pedewski. Głównym punktem spotkania było wręczenie promes przedstawicielom klubów na zakup sprzętu sportowego dla najmłodszych podopiecznych. Promesy wręczyli Wicestarosta Krzysztof Sowiński, Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej Pani Maria Kajdan oraz Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Pan Andrzej Pedewski.

zdjęcie nr 1

 

„Matka - to najpiękniejsze słowo świata”

W siedzibie Oddziału Miejskiego TPD, 25 maja br. odbyło się Spotkanie „Niezwykłych Mam” – wytypowanych przez Szkolne Koła Przyjaciół Dzieci z miasta i powiatu legnickiego. Wśród zaproszonych były mamy, które wzorowo wychowują dzieci, a jednocześnie udzielają się bezinteresownie, działając w Kołach Przyjaciół Dzieci i Oddziałach, Radach Rodziców oraz wspierają akcje społeczne TPD, instytucji ktora dużą wagę przywiązuje do umacniania rodziny i właściwego wychowania dzieci.

pcpr

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

Współpacujemy