Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             pok. 231, piętro II
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
            
  Pl. Słowiański 1
             59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniach 9 – 18 października 2015 roku odbędą się XIV Legnickie Dni Kultury Kresowej. W programie imprezy organizatorzy zaplanowali wiele koncertów prezentujących piękno tradycji i kultury kresowej.

Wystąpią między innymi:

Zespół taneczny „Prialica” z Białorusi

Zespół „Rycki Kuferek” z Białorusi

Zespół „Kwiaty Bukowiny” z Ukrainy

Zespół „Wesołeczki” z Białorusi

Zespół „Ostatnie Takie Trio”

Dwójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymali: Pani Dorota Olszewska – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z okazji 35-lecia pracy zawodowej oraz Grzegorz Rogos – Kierownik Referatu Administracyjnego  z okazji 20-lecia pracy.

W ostatnią środę września odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego obecnie trwającej kadencji. Otwarcia dokonał Krzysztof Sowiński - Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego. Podczas posiedzenia radni przyjęli informację z realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za lata 2009 - 2014" oraz o wykonaniu budżetu powiatu legnickiego za I półrocze 2015 r. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2015 r. przedstawiła wszystkim zebranym Przewodnicząca Komisji - Mirosława Stachura. Zebrani goście oraz radni wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Janinę Mazur-Starostę Legnickiego.

zdjęcie nr 1

Szlachetna Paczka i Akademia łączą swoje siły, by wspólnie walczyć o świat, w którym nie ma miejsca na biedę. Do pokonania biedy nie wystarczy dobra wola. Potrzebni są wolontariusze, czyli SuperW!

Zachęcamy mieszkańców Powiatu, aby dołączyli do tegorocznej edycji Projektu. Zgłoszenia można dokonać na stronie www.superw.pl poprzez wybór rejonu: Legnica, Chojnów.

zdjęcie nr 1

 

Uprzejmie informuję, że w IV kwartale 2015r. na terenie naszego powiatu, niżej wymienieni świadczeniodawcy (zgodnie z wykazem z tabeli) będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi-etap podstawowy w pracowni mobilnej (mammobusy) w ramach umów zawartych z DOW NFZ.

 

 

26 września br. w świetlicy wiejskiej w Goliszowie zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Legnickiego w Warcabach. Otwarcia zawodów, organizowanych przez Powiat Legnicki; Gminę Chojnów; Powiatowe Zrzeszenie „LZS” w Legnicy; Gminne Zrzeszenie LZS w Chojnowie i LZS „Mewa” Goliszów, w imieniu władz Powiatu Legnickiego dokonała Pani Violetta Jasińska, Inspektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Współpacujemy