Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             pok. 231, piętro II
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
            
  Pl. Słowiański 1
             59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 19.03.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacji pomiarowej w Lubaniu i w Legnicy.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 20.03.2018 r.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Już po raz szósty uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz gimnazjaliści rywalizowali w międzyszkolnym konkursie językowym DENG DENG. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności z języka angielskiego oraz niemieckiego. Tegoroczna edycja konkursu, zorganizowanego pod Honorowym Patronatem Starosty Legnickiego miała muzyczną oprawę w wykonaniu artystów zaproszonych przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego.

Z okazji Dnia Kobiet, w Szkole Podstawowej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej, zorganizowano uroczystość, która miała wyjątkowy przebieg, gdyż oprócz „standardowych „ życzeń zebrani goście mieli zaszczyt wysłuchać i obejrzeć występ artystów z Wrocławia: Pani Aurelii Sobczak, Pana Stanisława Górki, Pani Barbary Droździńskiej. Swoją obecnością zaszczycili to spotkanie samorządowcy: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski i Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

 

 

Z okazji Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza Wsi,

składamy najserdeczniejsze życzenia,

dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej,

a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami

i pracownikami Waszej Gminy.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek

w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz zaangażowanie

na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności Wsi, Gminy

i Powiatu Legnickiego.

  Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Starosta Legnicki
  Aleksander Kostuń Janina Mazur
     
   

 

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy , 9 marca br., odbył się finał XIII Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”, zorganizowanego wspólnie przez legnicki oddział PTTK, Powiat Legnicki oraz PWSZ w Legnicy.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legnickiego oraz Legnicy.

Z okazji Dnia Kobiet, Panie pracujące w Starostwie Powiatowym w Legnicy i jednostkach organizacyjnych powiatu, mających siedzibę w budynku starostwa, zaproszone zostały na uroczyste spotkanie uświetnione występem pochodzącego z Białorusi zespołu WITAM . 

Życzenia dla Pań złożyli: Członek Zarządu Województwa Dolnoślaskiego Tadeusz Samborski, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny i Jan Krawczyk oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos. Do życzeń Panowie dołączyli słodki poczęstunek  i dla każdej z Pań czerwone róże, a dla Pani Starosty Janiny Maur wiosenny bukiet. Gościem spotkania była Elżbieta Stępień Poseł na Sejm RP, inicjatorka ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet.

Współpacujemy