Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

OSTRZEŻENIE – burze z gradem 2/3.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1400, we wtorki w godzinach od 800 do 1700 i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

W miniony czwartek, 30 marca 2017 roku, odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń.

Zanim jednak oficjalnie rozpoczęło się posiedzenie Rady, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Starosta Legnicki Janina Mazur na ręce Pani Beaty Witek Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy złożyli serdeczne podziękowania za pracę na rzecz promocji walorów turystycznych powiatu oraz zaangażowanie legnickiego oddziału PTTK w propagowanie aktywnego trybu życia połączonego z lekcją historii naszego regionu, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców powiatu legnickiego. Takie działania zasługują na wielki szacunek i uznanie nie tylko Radnych, ale i wszystkich mieszkańców.

W ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, w miejscowości Goliszów zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu w szachach. W zawodach wzięło udział 32 zawodników z miasta Chojnów oraz z gmin: Chojnów i Kunice.

Zmagania szachistów odbyły się pod czujnym okiem Jacka Najduka, który pełnił rolę sędziego zawodów. Otwarcia Mistrzostw Powiatu Legnickiego w Szachach dokonał Wicestarosta Legnicki- Krzysztof Sowiński.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc kwiecień 2017 r. oraz z informacją dotyczącą nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Szczegóły w załącznikach:

 • Informacja o zmianie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - pobierz
 • Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – kwiecień 2017 - pobierz

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje o zmianie godzin otwarcia Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Organizacji Pozarządowych.

Od dnia 9 marca 2017roku doradca pełni dyżur w godzinach:

 •  w poniedziałki od 9:00 do 14:00,
 • w czwartki od 9:00 do 14:00. 

W holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kiermasz świąteczny. Świąteczne kartki i dekoracje wykonane zostały przez dzieci z TPD, a całkowity dochód z kiermaszu zostanie wykorzystany na Akcję „Zajączek” oraz przygotowanie paczek wielkanocnych dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Kiermasz potrwa do 10 kwietnia br.

Starosta Legnicki Janina Mazur uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Legnicy, które poświęcone było tematyce aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Legnicy i Powiatu Legnickiego. Uczestnicy wysłuchali przedstawicieli Fundacji Eudajmonia – organizatora spotkania- dotyczących działań realizowanych dla mieszkańców regionu, w ramach projektów współfinansowanych ze środków RPO WD, PO WER, PFRON.

Współpacujemy