Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „ Grafika komputerowa - Adobe lllustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw".

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Radni Powiatu Legnickiego na wrześniowej sesji zdecydowali o przekazaniu 10 tys. złotych na pomoc Powiatowi Chojnickiemu w zakresie usuwania skutków nawałnic, które w nocy z 11 na 12 sierpnia przetoczyły się przez nasz kraj. Dzięki tej uchwale Zarząd Powiatu mógł podpisać umowę finalizującą przekazanie dotacji, w całości przeznaczonej na pokrycie kosztów usuwania skutków nawałnicy na drogach poszkodowanego powiatu.

W dniach 19-20 października br., w Legnicy odbędzie się ogólnopolska XII Konferencja techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na której omawiane będą sprawy z zakresu geodezji dotyczące procedur obowiązujących podczas procesu inwestycyjnego.

Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy. Gospodarzami Konferencji będą: Janina Mazur Starosta Legnicki, Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy i Ryszard Raszkiewicz Starosta Złotoryjski

Hasłem przewodnim tegorocznej  XIII edycji Olimpiady jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Olimpiada Przedsiębiorczości to jedna z największych olimpiad przedmiotowych w Polsce. Od 12 lat cieszy się ogromną popularnością – każdego roku przyciąga kilkanaście tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy decydują się walczyć o indeksy współorganizujących ją uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, a także o cenne nagrody rzeczowe.

W miniony piątek 13 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli szklonej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie odbyła się uroczysta akademia z udziałem nauczycieli, uczniów, władz samorządowych powiatu legnickiego oraz licznie przybyłych gości. Tradycyjnie święto to jest okazją do złożenia gratulacji i podziękowań wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za ich pracę na rzecz wychowania i kształtowania młodego pokolenia. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Starosty Legnickiego i Dyrektora szkoły. W imieniu Starosty Janiny Mazur nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczał Kazimierz Burtny - Etatowy członek Zarzadu Powiatu.

 
Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim

Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi

oraz Emerytom
serdeczne życzenia i wyrazy uznania
za pasję, trud i entuzjazm,

wkładane w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z pracy zawodowej,

a pamięć, wdzięczność i szacunek uczniów,

wychowanków niech będą dla Państwa

największą nagrodą i wyróżnieniem.

      Przewodniczący Rady Powiatu    Starosta Legnicki    
      Aleksander Kostuń   Janina Mazur  

   

 

Współpacujemy