Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc maj 2017 r. oraz z informacją dotyczącą trybu „małych grantów”, oferty i sprawozdania.

 

Już po raz III mury Zamku Piastowskiego goszczą uczestników Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Dni poświęcone przybyłym osadnikom na tereny Dolnego Śląska rozpoczęła konferencja pn.: „Pionierskie lata oświaty i kultury na Dolnym Śląsku”. Na konferencję przybyli samorządowcy nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń i miłośników Kresów. Nie zabrakło władz samorządowych województwo dolnośląskiego, które jest organizatorem wydarzenia. Samorząd województwa reprezentował dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Kurator Oświaty we Wrocławiu Roman Kowalczyk, Powiat Legnicki reprezentował Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

W poniedziałkowe popołudnie 8 maja br., na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy, odbył się apel pamięci z okazji 72 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. W uroczystości udział wzięli m.in. parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich, duchowieństwa, organizacji pozarządowych i młodzieży.

Już po raz trzeci, na Zamku Piastowskim w Legnicy, odbędą się Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych organizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Tegoroczna edycja zaplanowana jest na 11 -14 maja br.

Uroczystości mają na celu przywrócenie i pielęgnowanie pamięci o bolesnej historii wypędzenia z Kresów wschodnich i osiedlenia na Ziemiach Odzyskanych, w naszym przypadku na Dolnym Śląsku.

Prochowice były gospodarzem „Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”, organizowanego w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Sportowe rozgrywki odbyły się 27 kwietnia br.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego – Kazimierz Burtny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka .

W sportowych zmaganiach udział wzięły 4 zespoły: Gimnazjum w Spalonej, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, KS „ISKRA” Kochlice i Gimnazjum im. Tadeusza Kopernika w Prochowicach

Zakończyły się eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem:

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

 Z blisko siedemdziesięciu prac z terenu powiatu legnickiego Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Robert Wierzbicki - przewodniczący komisji konkursowej , Radny Rady Powiatu Legnickiego,
 2. Anna Moskwa - członek komisji , Kierownik Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej KM PSP w Legnicy,
 3. Paweł Żabicki - członek komisji , Starszy Specjalista w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa powiatowego w Legnicy

Współpacujemy