Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę świadczenia usług psychologicznych w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje związane z procedurą zatrudniania cudzoziemców na podstawie:

 • Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP.

Punkt konsultacyjny będzie czynny w dniu 11 stycznia 2018 roku (czwartek) w godzinach od 800 do 1400 w Sali 520 w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Pl. Słowiański 1.

Więcej informacji i wyjaśnień oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zatrudniania cudzoziemców znajdują się na stronie mpips.gov.pl, w zakładce ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – zmiany od 2018 r.

herbW związku z cieszącym się ogromną popularnością konkursem literackim zatytułowanym „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń”, którego zwieńczeniem było wydanie publikacji książkowej pt. Pamiętnik pokoleń”, zapraszamy do udziału w II edycji pod tym samym tytułem - „ Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń c.d.”.

24 grudnia 2017r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna. Spotkanie było zorganizowane przez Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku, przy współudziale środków finansowych Powiatu Legnickiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą odprawioną przez księdza Piotra Zawadkę.

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie odbyło się spotkanie wigilijne podopiecznych i pracowników ŚDS-u, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie oraz licznie przybyłych gości, wśród których nie zabrakło między innymi: Jego Ekscelencji Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej Marka Mendyka wraz z Księżmi z chojnowskich parafii, dr Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Bogusławy Kulińskiej Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Krzysztofa Sowińskiego Wicestarosty Legnickiego, władz samorządowych gminy i miasta Chojnów oraz jednostek współpracujących.

W przedświątecznej atmosferze 21 grudnia odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie Rady Powiatu zwołał i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Podczas Sesji Radni głosowali nad sześcioma uchwałami. Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok, a także uchwały między innymi w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2018 rok.

Współpacujemy