Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

W dniu 18 września 2017 roku Zarząd Spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych SP. Z O.O., zarządca Bazy Paliwowej nr 10 w Kawicach udostępnił coroczną informację dla społeczeństwa, dotyczącą „Środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach.

Wrzesień upływa wychowankom COWPL w Golance Dolnej pod znakiem sportu i dbałości o zdrowie. W ramach współpracy z Wolontariuszami firmy Bi1 w Legnicy realizowany jest projekt „W zdrowym ciele - zdrowy duch”, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu, zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

Podczas realizacji projektu wychowankowie mieli możliwość wzięcia udziału we wspólnych ćwiczeniach na zakupionym urządzeniu fitness i zajęciach z dietetykiem oraz nauki zdrowej rywalizacji podczas turnieju sportowego.

19 września 2017 r. o godz. 10:00 Starostwo Powiatowe w Legnicy wspólnie z Instytutem Innowacji i Nauki z Wrocławia zorganizowało seminarium poświęcone promocji i zwiększeniu wiedzy na temat perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020.

W seminarium wzięło udział ponad 20 podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorcy oraz pracownicy instytucjonalni.

Mamy nadzieję, że poruszane tematy pozwoliły na pozyskanie dodatkowej wiedzy z zakresu funduszy europejskich, co w przyszłości może przyczynić się do rozwoju biznesu.

Już od ośmiu lat prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Konkursy realizowane przez Fundacje uczą jak się zdrowo odżywiać, jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu, czym jest energia odnawialna oraz jak dbać o przyrodę.

Obecnie trwają zapisy do dwóch kolejnych konkursów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych : „Zdrowo Jem Więcej Wiem: oraz:: „Postaw
na Słońce”.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław, w godz.: 1030 - 1610.

Prosimy o wypełnienie formularza przez stronę:

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/konferencje/wrocław

Termin zgłoszeń upływa 20 września 2017 r. o godzinie 1600

Zapraszamy do udziału z dziećmi (w trakcie konferencji zapewniamy bezpłatną opiekę nad dziećmi do lat 18).

Bielskie Stowarzyszenie Promocji Kultury, Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Białej oraz Wójt Gminy Chojnów zapraszają na XV Wrześniowe Kresowiana w Białej.

Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 września 2017r. czyli w 78. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Współpacujemy