Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

W dniu 1 sierpnia 2017 r. na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzony zostanie trening Systemu Wczesnego Ostrzegania. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania oraz ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

W ramach treningu na terenie Powiatu Legnickiego w dniu 1.08.2017 r. o godz. 17°° zostanie wyemitowany z wszystkich posiadanych syren akustyczny sygnał „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Według prognoz IMGW w dniu 31 lipca na terenie Dolnego Śląska temperatura może wynieść 31 ° w kolejnych dniach: wtorek 32° - 35°,środa i czwartek od 28° - 31°.

PCZK przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać falę upałów należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu jak: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne – uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych. Fundacja szczególnie zachęca do udziału osoby ze środowisk wykluczonych.

22 lipca 2017 r. po raz 18-ty odbyła się w Brenniku (gmina Ruja) Wielka Biesiada. Imprezie przyświecało motto „Niech się dowie cały świat, że biesiada 18 ma lat”. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ”Prząśnik” w Brenniku przy współudziale: Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, Powiatu Legnickiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W organizacji imprezy pomogło również wsparcie sponsorów.

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymały: Pani Krystyna Pater Dyrektor Wydziału Finansowego z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Pani Mirosława Olewińska-Grzywacz Kierownik Referatu Informatycznego z okazji 35 lecia pracy oraz Pani Grażyna Kaczuga – Pracownik Referatu Gospodarczego również z okazji 35 lecia pracy zawodowej.

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat: Zatrudniania cudzoziemców, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku (czwartek) o godzinie 1000, w Sali 3a, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy - Plac Słowiański 1.

Współpacujemy