Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

                  Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu
                  tel: 76-72-121-38

Wydarzenia w powiecie

Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych z terenu Dolnego Śląska na szkolenie dotyczące zasad udzielania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 roku w uchwale nr XXVII/788/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich, którzy realizują
zadania ustawy o pomocy społecznej
na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu
zbyt trudnych dla nich problemów życia codziennego.

 

Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania
za Wasze zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym.

 

Z okazji Waszego święta składamy Państwu życzenia wszystkiego
najlepszego w życiu osobistym i zawodowym. Życzymy, by źródłem Państwa
radości i satysfakcji z pracy były sukcesy ludzi, którym pomagacie
przezwyciężać życiowe trudności.

 

  Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Legnicki
  Aleksander Kostuń  Janina Mazur
Tu podaj tekst alternatywny

W dniu 16 listopada br., odbyła się XXX w tym roku sesja Rady Powiatu Legnickiego. XXX posiedzenie otworzył, witając wszystkich zebranych Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Następnie przystąpiono do realizacji punków obrad, którymi było przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Legnickiego oraz przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Powiatu Legnickiego za rok szkolny 2016/2017. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, które przedstawiła Janina Mazur Starosta Legnicki.

 Już w najbliższą sobotę tj. 25 listopada w budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 75 odbędzie się Międzypokoleniowy Turniej Par „ANDRZEJ Z ANDRZEJEM”. Na turniej zaprasza Klub Brydża Sportowego „Miłkowice” i Szkolne Koło Brydża Sportowego. Szczegółowe informację na plakacie.

Hala sportowa w Legnickim Polu gościła drużyny rywalizujące w Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców do lat 15, rozgrywanym w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. O prawo udziału w eliminacjach strefowych rywalizowały następujące drużyny: KS „ISKRA” Kochlice, LZS „CZARNI” Rokitki oraz reprezentacje: Szkoły Podstawowej w Spalonej, Zespołu Szkół w Legnickim Polu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach.

Szanowni Państwo,

Od dnia 13.11.2017r. występują poważne utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Stanowiska do spraw rejestracji pojazdów  (kolejka „R” i „D”) w związku z awarią,  nie są w stanie obsłużyć klientów. Prosimy, przed przyjazdem do Wydziału Komunikacji i Dróg, o telefoniczne upewnienie się, że system CEP działa i stanowiska do spraw rejestracji pojazdów obsługują mieszkańców powiatu.

Telefony kontaktowe: 76 72 43 453, -454, -455, -457, -460, -452.

Współpacujemy