Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe
Pełnomocnik:
Józef Antoniak

Pokój Nr 227Kontakt: tel. 76-72-43-458

Zadania pełnomocnika:

Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w starostwie, za co ponosi on bezpośrednią odpowiedzialność. Szczegółowy zakres zadań Pełnomocnika określają przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz inne przepisy szczególne.