Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66, poz.750 z 1999r., z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zmianami)


Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie komisji egzaminacyjnej PZW, stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb,
 • dwa aktualne zdjęcie.

Opłata:

 • karta wędkarska 10,00 zł
  97 1560 0013 2203 8032 6000 00 Getin Noble Bank s.a.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Kontakt:

   Pani Małgorzta Kubica tel. nr 76/72-43-419