Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr 2/3.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

W miniony piątek 13 maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się  XV  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu poprzez udzielenie absolutorium.  Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu,  w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br. oraz głosowali nad dziewięcioma uchwałami, w tym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2015.

Rada Powiatu Legnickiego jednogłośnie podjęła uchwałę udzielającą absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2015.

Miłym akcentem podczas Sesji było przekazanie przez Panią Starostę, na ręce Stanisławy Pakos Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu i jednocześnie członkini Zespołu Ludowego "MICHALINKI" z Konradówki i Piotrowic, gratulacji za zajecie przez Zespół trzeciego miejsca w Liście Przebojów Ludowych Radia Wrocław.

Współpacujemy