Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr 2/3.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

W czwartek, 29 września 2016 roku, odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń.

Podczas Sesji Radni przyjęli informację o realizacji zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg powiatowych w 2015 roku. Przyjęli sprawozdania: z realizacji „Programu opieki nad zabytkami powiatu legnickiego na lata 2011 – 2015”, realizacja zadań za okres 2014 – 2015; z wykonania budżetu powiatu legnickiego za I półrocze 2016 r.; z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 r. oraz sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r., przedstawionego prze Janinę Mazur Starotę Legnickiego.

Radni podjęli również cztery uchwały: w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2016 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego, w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego.

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń Sesję zakończył zaproszeniem Radnych na II Dolnośląski Kongres Samorządowy.

Współpacujemy