Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

      Począwszy od 1 lipca 2017 r. nastąpi zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska, realizujących zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.).
          Pracownicy Wydziału wykonujący te zadania będą pracować w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1530, we wtorki w godzinach od 730 do 1730 i w piątki w godzinach od 730 do 1330.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

7 listopada 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie odbyło się oficjalne otwarcie okolicznościowej wystawy, zaprezentowanej przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Przygotowana, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wystawa pt. „Wywalczona niepodległość" zorganizowana została pod kierunkiem Agnieszki Rybczyńskiej – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Powiatowym Zespole Szkół. W zaprezentowaniu wystawy nieoceniona okazała się pomoc Agnieszki Tworzydło opiekującej się Galerią Młodych, gdzie prace zostały przedstawione. Ekspozycja prac plastycznych stała się jednym z wydarzeń promujących Tydzień Patriotyzmu obchodzony w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

W oficjalnym otwarciu wystawy udział wzięli między innymi: dyrektor PZS w Chojnowie Mariusz Kowalczyk, dyrektor MBP w Chojnowie Barbara Landzberg, pracownicy biblioteki, redaktor naczelna Gazety Chojnowskiej Emilia Grześkowiak, przedstawiciele mediów lokalnych, uczniowie PZS oraz uczniowie Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, którzy na tę wystawę przyszli z Grzegorzem Kamińskim - nauczycielem.

Zanim zgromadzeni mogli bliżej przyjrzeć się pracom, zostali zapoznani z najważniejszymi faktami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Informacje przedstawiły uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Marta Uhrynowska i Aleksandra Szymczak. „Wróć nam BOŻE! Ojczyznę kochaną. W troje rozdartą i w morzy krwi skąpaną" – to jeden ze szczególnie chwytających za serce fragmentów wiersza.

Wśród wystawionych prac znalazł się plakat tytułowy, promujący wystawę „Wywalczona niepodległość" namalowany przez tegoroczną maturzystkę Alicję. Były także prace prezentujące Józefa Piłsudskiego, jednego z najważniejszych polityków, który walczył o polską wolność, a po objęciu władzy w 1918 roku powiedział: „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski...Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez ponad sto lat ciążyła nad losami Polski...". Na wystawie znalazły się również plakaty, które ukazywały, w jaki sposób młodzi postrzegają odzyskanie niepodległości.

Ekspozycję prac plastycznych będzie można oglądać do 23 listopada br.

 

Współpacujemy