Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Uwaga!!! w dniu 2.05.2017r. urząd jest nieczynny
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

W związku przejściem na emeryturę dotychczasowego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, młodszego inspektora Marcina Wysockiego, w legnickiej komendzie obyły się uroczystości przekazania obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkomisarzowi Przemysławowi Laskowskiemu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta Legnicki Janina Mazur, przedstawiciele policji i służb współpracujących. Panu Marcinowi Wysockiemu, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy przechodzącemu na emeryturę, w imieniu władz samorządowych powiatu, złożono serdeczne podziękowania za wieloletnią, zaangażowaną i pełną poświęcenia pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz życzono, aby na emeryturze znalazł czas dla siebie na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.

Współpacujemy