Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w dwóch punktach.

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników samorządowych, dotyczących pogłębiania wiedzy w zakresie nieustannie zmieniających się przepisów prawnych, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy przy współpracy z Legnicką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT odbyło się seminarium pt. „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2017 r. przepisów prawnych”.

Gościem w obradach seminarium był przedstawiciel resortu transportu w Warszawie Tomasz Piętka - ekspert w omawianej dziedzinie, który wyjaśnił wiele problemowych zagadnień związanych z interpretację przepisów prawnych, głównie ustawy o kierujących pojazdami. Wyjaśnienia dotyczyły:

a) procedur w zakresie wydawania/zatrzymywania/cofania uprawnień do kierowania pojazdami, a także kierowania na egzamin kontrolny oraz badania lekarskie i psychologiczne,

b) procedur związanych z wpisywaniem/wykreślaniem z ewidencji ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów, a także kierowania instruktorów/wykładowców na egzamin kontrolny,

c) sposobu prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w wyżej wymienionym sprawach.

Seminarium, nad którym Patronat Honorowy objęła Starosta Legnicki Janina Mazur, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników urzędów zajmujących się sprawami wydawania praw jazdy i sprawujących nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców. Frekwencja dopisała, uczestniczyło ponad 34 pracowników z 15 starostw powiatowych oraz urzędów z dolnego śląska.

Współpacujemy