Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Ponad sto osób przybyło do siedziby władz powiatu legnickiego na promocję książki pt.„Pamiętnik pokoleń”. Publikacja wydana przez powiat legnicki powstała z prac nadesłanych na powiatowy konkursu literacki „Nasza ziemia nasz dom –pamiętnik pokoleń”, który został ogłoszony z okazji 70 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Jego ideą było: po pierwsze zmobilizowanie młodzieży do poznania, bądź pogłębienia wiedzy o historii własnego pochodzenia, po drugie, zgromadzenia jak największej ilości wspomnień osadników i informacji o losach rodzin przybyłych na Ziemie Odzyskane w latach 40. Oprócz laureatów konkursu literackiego, ich rodziców, babć i dziadków w wydarzeniu udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Krzysztof Sowiński, etatowy Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny, Halina Kiliś członek Komisji oceniającej prace konkursowe nauczycielka w Powiatowym Zespole Szkól w Chojnowie, Mirosław Zaguła - redaktor prowadzący, reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”. Podczas spotkania bardzo ciekawą prelekcję na temat historii wysiedleń wygłosił Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Książka została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy, większość egzemplarzy trafi do autorów, bohaterów opowiadań, szkolnych i gminnych bibliotek. Osoby zainteresowane kupnem publikacji mogą ją nabyć w księgarni Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka".

Współpacujemy