Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Służba przygotowawcza została powołana 1 stycznia 2010 r. przepisami znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Służba ta jest jedną z form czynnej służby wojskowej. Może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej oraz posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej), jak też inne osoby, niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o:

 • zawarcie kontraktu na pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
 • powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się na potrzeby korpusów:

 • szeregowych
 • podoficerów
 • oficerów

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POWOŁANIE

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • nie jest karana za przestępstwa umyślne;
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną odpowiednią do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada co najmniej 18 lat.
 • Posiada wykształcenie co najmniej na poziomie gimnazjum.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Wojskowej Komenda Uzupełnień w Głogowie: http://glogow.wku.wp.mil.pl/pl/5734.html

Współpacujemy