Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, po raz kolejny, zorganizował „Dzień pamięci o św. Janie Pawle II”. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanek kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Legnicy. Następnie zebrani udali się do pobliskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, gdzie dzieci i młodzież zaprezentowała wybrane utwory poetyckie i pieśni, związane z życiem i postacią św. Jana Pawła II. W spotkaniu nie zabrakło przedstawiciela powiatu legnickiego, Członka Zarządu Kazimierza Burtnego.

Wieczór Pamięci o św. Janie Pawle II organizowany przez Okręgowy Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, odbywa się od 2005roku.

 

Współpacujemy