Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Legitymacje dla osób niepełnosprawnych Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

 

W dniu wczorajszym, 25maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu, za rok 2016, poprzez udzielenie absolutorium.  Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji Radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., przyjęli informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za rok 2016, a także rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2016 rok, które przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Stachura. 

Podczas XXVI Sesji Radni rozpatrzyli także sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i głosowali nad pięcioma uchwałami, w tym w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2016.

Rada Powiatu Legnickiego jednogłośnie podjęła uchwałę udzielającą absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2016.

Współpacujemy