Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1530, we wtorki w godzinach od 730 do 1730  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

XXVII Sesję Rady Powiatu Legnickiego, która odbyła się 29 czerwca rozpoczęto niezwykle miłym akcentem. Przed rozpoczęciem posiedzenia swoją twórczość zaprezentował Zespół Ludowy „Przyjaciółki” z Niedźwiedzic, który zajął pierwsze miejsce w Zimowej Edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław. Nagrodą w konkursie radiowym będzie nagranie płyty z własnymi przebojami. Z okazji zwycięstwa gratulacje, życzenia oraz prezent na ręce Pana Józefa Przyłuckiego kierownika zespołu i Sołtysa Niedźwiedzic złożyli Starosta Legnicki Janina Mazur oraz Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.

Po tak miłym akcencie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Podczas posiedzenia Radni podjęli uchwałę w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Legnickiego oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu legnickiego. Radni oraz przybyli goście wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Janinę Mazur - Starostę Legnickiego oraz przyjęli protokoły z XXVI sesji Rady Powiatu Legnickiego.

Współpacujemy