Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

W miniony piątek 13 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli szklonej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie odbyła się uroczysta akademia z udziałem nauczycieli, uczniów, władz samorządowych powiatu legnickiego oraz licznie przybyłych gości. Tradycyjnie święto to jest okazją do złożenia gratulacji i podziękowań wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za ich pracę na rzecz wychowania i kształtowania młodego pokolenia. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Starosty Legnickiego i Dyrektora szkoły. W imieniu Starosty Janiny Mazur nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczał Kazimierz Burtny - Etatowy członek Zarzadu Powiatu.

W tym roku Starosta Legnicki nagrodziła: Mariusza Kowalczyka dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół: Zygmunta Bienia, Zofię Łabuz, Artura Tomalę. Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali: Borkowski Andrzej, Bury Małgorzata, Chrząszcz Józef, Chylak Jolanta, Dorota Dreger, Anna Dziurbiel, Barbara Homętowska, Ewa Humenna, Halina Kiliś, Agnieszka Kilkus, Anna Kulpińska, Adrianna Leszczyńska, Beata Majkut, Anna Ostropolska, Monika Pacaniuk, Ewelina Rabiej-Kulczycka, Agnieszkas Robak, Agnieszka Rybczyńska, Małgorzata Rzeźnik-Wójtowicz, Joanna Więcław.

Nagrodę Starosty Legnickiego otrzymała również Elżbieta Chlebosz z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Współpacujemy