Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903)

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek (pdf, 78kB)
 • podanie właściciela lokalu,
 • wyrys z operatu ewidencyjnego z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku.

Opłata:

 • opłaty skarbowe (w przypadku obowiązku ich ustalenia wnoszone są przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.
 • sprawy składane przez jednostki samorządowe i budżetowe - bez opłat

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Kontakt:

 • Pani Anna Konrad, tel. 76-72-43-450, pok.327
 • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.327
 • Pani Barbara Gawron, tel. 76-72-43-448, pok.325
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-447, pok.324
 • Pan Mateusz Rudek, tel. 76-72-43-447, pok 324