Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki N/Kaczawą gminy Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 671/2- więcej informacji tutaj Przetarg rozstrzygnięto pozytywnie