Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

Od 1 marca br. nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarował się pacjent. Odmiennie niż dotąd ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będą mogli korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Jeśli w nocy czujesz  się źle i potrzebujesz  pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś  się do ambulatorium lub zadzwoń pod wskazany poniżej numer telefonu.

Z nocnej pomocy lekarskiej powinniśmy korzystać w sytuacjach, gdy nie ma zagrożenia życia. Np. w takich przypadkach, w których w ciągu dnia wybralibyśmy wizytę w przychodni. W innych sytuacjach powinniśmy oczywiście wybrać karetkę lub oddział ratunkowy w szpitalu, gdy możemy tam dotrzeć sami.

Tu otrzymają pomoc:
1) Mieszkańcy: Miasta Chojnów, Gminy Chojnów i Gminy Miłkowice
Niepubliczny ZOZ NOXMED SP.ZO.O.
w Chojnowie ul. Szpitalna 20
tel. 76/818-10-75


2) Mieszkańcy: Miasta i Gminy Prochowice, Gminy Krotoszyce, Gminy Kunice, Gminy Legnickie Pole i Gminy Ruja
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
tel. 76/72-11-111

Ważne! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu przedstawionych w załączniku.