Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1400, we wtorki w godzinach od 800 do 1700 i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD oraz Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na Konsultacje projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" oraz na prelekcję dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

W Bieniowicach, z udziałem blisko 300 uczniów, odbyły się Powiatowe Wiosenne Biegi Przełajowe. Zawody były rozgrywane w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W sportowych zmaganiach, współfinansowanych między innymi przez Powiat Legnicki, udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Legnickiego.

 

W dniu wczorajszym, 25maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu, za rok 2016, poprzez udzielenie absolutorium.  Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji Radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., przyjęli informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za rok 2016, a także rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2016 rok, które przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Stachura. 

Z okazji obchodów 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Strażaka, na dziedzińcu Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyły się uroczystości zorganizowane przez   przez Komendę Miejską PSP w Legnicy przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy. Święto strażaków zaszczycili swoja obecnością licznie przybyli goście w tym: Ekscelencja ks. Biskup Diecezji Legnickiej Zbigniew Kiernikowski, st. bryg. Adam Konieczny – Dolnośląski Komendant Wojewódzki, dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, licznie przybyli samorządowcy w tym Krzysztof Sowiński- Wicestarosta, Kazimierz Burtny- Członek Zarządu Powiatu Legnickiego. Uroczystości były nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale również do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów dla strażaków i osób szczególnie zaangażowanych w działalność strażacką. Wśród osób wyróżnionych srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,  był Wicestarosta Krzysztof Sowiński. 

Już od dziś, tj. 25 maja, można obejrzeć wernisaż wystawy fotografii Erazma Wojciecha Felcyna, zatytułowanej „Rosarium”. Początek o godzinie 17:00 w Sali nr 5 w Zamku Piastowskim.  Na wystawie znajdzie się kilkadziesiąt fotografii i grafik przedstawiających królową kwiatów RÓŻĘ. Organizatorami wystawy są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy-  Zamek Piastowski.

Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy na wystawę, na której prezentowane będą fotogramy Marii Przystasz, Piotra Krzyżanowskiego, Wojciecha Obremskiego oraz Konstantego Kawardzisa oraz kolekcja medalierska, która powstała z okazji 20 - lecia wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Legnicy. Jej autorzy to czołówka polskich twórców medalierów. Prace można będzie oglądać na dworcu kolejowym w Legnicy, a otwarcie zaplanowano na 2 czerwca o godz.1700


Współpacujemy