Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 7 kwietnia bieżącego roku, odbędzie się Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Koło Naukowe Młodych Medyków. Celem Konferencji jest popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń na temat interdyscyplinarnego wymiaru zdrowia pomiędzy studentami kierunków medycznych: pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz dietetyki.

Służba przygotowawcza została powołana 1 stycznia 2010 r. przepisami znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Służba ta jest jedną z form czynnej służby wojskowej. Może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej oraz posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej), jak też inne osoby, niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła uczestników XII Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”, zorganizowanego wspólnie przez legnicki oddział PTTK, Powiat Legnicki i wspomnianą wyżej uczelnię.

Legnicka Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na spotkanie z profesorem Szewach Weiss, byłym przewodniczącym parlamentu Izraela oraz Ambasadorem w Polsce i kawalerem Orderu Orła Białego. Spotkanie odbędzie się 17 marca, w piątek, o godzinie 17.00 w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Wstęp wolny.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej ogłasza międzypokoleniowy konkurs plastyczny i literacki, związany z dziejami rodu na tle wydarzeń historycznych  w regionie i kraju oraz z nauczaniem św. Jana Pawła II o rodzinie, tworzeniu  i przekazywaniu kultury jako służby na rzecz osoby, rodziny i ludzkiego społeczeństwa, o potrzebie kształtowania poczucia tożsamości rodzinnej, narodowej i lokalnej poprzez świadectwo życia pn. „Tato, mama i ja – w perspektywie historii rodu, regionu i kraju” .


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Rodzin, w dniu 18 marca br., zapraszają do Legnicy wszystkich, którym droga jest pamięć o pielgrzymce św. Jana Pawła II i nauczanie papieskie na temat małżeństwa i rodziny, na debatę dotyczącą percepcji myśli św. Jana Pawła II o tworzeniu i przekazywaniu kultury jako służby na rzecz osoby, rodziny i kraju w dzisiejszej praktyce społecznej.

Konferencja przygotowawcza do IV Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej w 20 rocznicę pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II do Legnicy.

Współpacujemy