Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie odbyło się spotkanie wigilijne podopiecznych i pracowników ŚDS-u, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie oraz licznie przybyłych gości, wśród których nie zabrakło między innymi: Jego Ekscelencji Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej Marka Mendyka wraz z Księżmi z chojnowskich parafii, dr Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Bogusławy Kulińskiej Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Krzysztofa Sowińskiego Wicestarosty Legnickiego, władz samorządowych gminy i miasta Chojnów oraz jednostek współpracujących.

W przedświątecznej atmosferze 21 grudnia odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie Rady Powiatu zwołał i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Podczas Sesji Radni głosowali nad sześcioma uchwałami. Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok, a także uchwały między innymi w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2018 rok.

 
 Szanowni Mieszkańcy Powiatu Legnickiego

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, niosący dobro i nadzieję.

Prosimy przyjąć na ten szczególny czas serdeczne życzenia zdrowia, spełnienia marzeń

oraz wszelkiej pomyślności w każdym dniu Nowego 2018 Roku.

  Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego   Starosta Legnicki
  Aleksander Kostuń   Janina Mazur
       

19 grudnia 2017r., dzięki uprzejmości Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusza Samborskiego, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” mogli wysłuchać wspaniałego koncertu kolęd w wykonaniu wybitnych artystów. Dla naszych podopiecznych zaśpiewali: Anna Polańska-Majkut, Krzysztof Machowski (wokalista opery kameralnej w Warszawie), Beata Pyda (solistka Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk), natomiast oprawę muzyczną zawdzięczaliśmy Panu Andrzejowi Walusowi. Cały koncert poprowadziła Pani Aurelia Sobczak.

 

Kto nie wyrobił w sobie nawyku czytania nie czuje co prawda bólu fizycznego, czy psychicznego dyskomfortu, ale nie zauważa też braku ważnego składnika, który odpowiada za kształt jego życia i przyjęty system wartości. Maria Dąbrowska napisała, że: „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”. Młoda bohaterka z powieści Danuty Awolusi „Na wysokim niebie” w podobnym tonie wypowiada się na stronach książki mówiąc: „Umiejętność czytania, która była przecież darmowa, uważałam za najdoskonalszy wynalazek na świecie.”

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie, a co za tym idzie – kupowanie prezentów!

W dniach 11-12-13 grudnia 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego ( w holu na parterze), odbędzie się kiermasz świąteczny, podczas którego można zakupić niezwykłe upominki dla swoich najbliższych. Oczywiście wystawione na stoisku ozdoby świąteczne, smakołyki itp. to wspaniałe rękodzieła mieszkańców i pracowników DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Legnickim Polu .

                                                  Serdecznie zapraszamy!!!

Współpacujemy