Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Ponad sto osób przybyło do siedziby władz powiatu legnickiego na promocję książki pt.„Pamiętnik pokoleń”. Publikacja wydana przez powiat legnicki powstała z prac nadesłanych na powiatowy konkursu literacki „Nasza ziemia nasz dom –pamiętnik pokoleń”, który został ogłoszony z okazji 70 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Jego ideą było: po pierwsze zmobilizowanie młodzieży do poznania, bądź pogłębienia wiedzy o historii własnego pochodzenia, po drugie, zgromadzenia jak największej ilości wspomnień osadników i informacji o losach rodzin przybyłych na Ziemie Odzyskane w latach 40. Oprócz laureatów konkursu literackiego, ich rodziców, babć i dziadków w wydarzeniu udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Krzysztof Sowiński, etatowy Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny, Halina Kiliś członek Komisji oceniającej prace konkursowe nauczycielka w Powiatowym Zespole Szkól w Chojnowie, Mirosław Zaguła - redaktor prowadzący, reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”. Podczas spotkania bardzo ciekawą prelekcję na temat historii wysiedleń wygłosił Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

W dniu wczorajszym, 09.02.2017 r., odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Legnickiego. XXII posiedzenie otworzył, witając wszystkich zebranych Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Miłym akcentem przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad było wręczenie przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Stanisławę Pakos, która pełni również funkcję Przewodniczącej Powiatowego Zrzeszenia LZS i Mieszkańców Wsi, pamiątkowych statuetek jako podziękowań za pomoc i zaangażowanie w organizacji Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w roku 2016 radnym: Jackowi Mazurowi oraz Łukaszowi Lichocie. Podziękowania otrzymał również Wicestarosta Krzysztof Sowiński, który z kolei zaangażował się w pomoc i wsparcie Zespołu Ludowego „Michalinki” w nagraniu ich pierwszej płyty.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc luty 2017 r. oraz z informacją dotyczącą charakterystyki organizacji, jakimi są stowarzyszenie i fundacja.

Ósmy raz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była gospodarzem Legnickich Prezentacji Edukacyjnych. Impreza pod patronatem Starosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego ściągnęła 44 wystawców, którzy prezentowali swoją ofertę edukacyjną. Targi przyciągnęły uczniów, nauczycieli, rodziców. Z wystawcami stoisk wyższych uczelni, uczniami reprezentującymi   szkoły z Legnicy i spoza miasta spotkał się wicestarosta Krzysztof Sowiński, który rozmawiał z nimi  o wrażeniach jakie wywarły na nich targi, ale również o ich  dalszych planach edukacyjnych.

W ramach współzawodnictwa sportowego Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w powiecie legnickim, hala sportowa w Legnickim Polu gościła młodych piłkarzy, którzy walczyli o tytuł najlepszej drużyny w Turnieju Piłki Nożnej Chłopców do lat 13. W zawodach organizowanych przez Powiatowe Zrzeszenie „LZS”, Powiat Legnicki, Gminę Legnickie Pole oraz Zespół Szkół w Legnickim Polu - udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych z: Legnickiego Pola, Bieniowic, Prochowic, a także klubu: KS Iskra Kochlice i LZS CZARNI Rokitki. Zmagania młodych piłkarzy otworzył Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny. W uroczystości otwarcia turnieju udział wzięli również: Wójt Gminy Legnickie Pole -Henryk Babuśka, Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu - Dorota Anklewicz-Siczek i Sekretarz Rady Powiatowej Z LZS w Legnicy -Grażyna Jóźwik.

  

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy oraz Legnicka Biblioteka Publiczna zapraszają na promocję książki Czesława Kowalaka pt. „SZTANDARY ZIEMI LEGNICKIEJ (1945-2016)”. Spotkanie odbędzie się 9 lutego bieżącego roku, o godzinie 1700 w siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej 22. Serdecznie zapraszamy!!

Współpacujemy