Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             pok. 231, piętro II
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
            
  Pl. Słowiański 1
             59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

                  Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu
                  tel: 76-72-121-38

Wydarzenia w powiecie

W ostatnia niedzielę, 4 grudnia, w kościołach katolickich zbierano ofiary przeznaczone na Kościół na Wschodzie. W pomoc w pozyskiwaniu środków na odbudowę Kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim zaangażowali się również pracownicy naszego Starostwa, w którym to na prośbę ojca proboszcza parafii w Kamieńcu Podolskim oj. Alojzego Kosobuckiego, w Starostwie przeprowadzona została zbiórka. Proboszcz odwiedził starostwo, by podziękować za zaangażowanie w zbiórkę, która z pewnością pozwoli na kontynuowanie remontu kościoła.

 

Już w najbliższą niedzielę 11 grudnia, w malowniczo położonym Zespole Pałacowo – Parkowym w Krotoszycach, odbędzie się, pod patronatem starosty legnickiego, X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Szczegóły na plakacie, serdecznie zapraszamy. Początek Jarmarku godz. 1200.

Przedświąteczna atmosfera zawitała do budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy. Pierwsze świąteczne dekoracje, 5 grudnia, w holu na parterze wystawiły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu , natomiast w dniach 6 i 7 grudnia br., można będzie nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich opiekunów.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 45 niepełnosprawnych osób. Głównym celem ŚDS jest rehabilitacja i usamodzielnienie uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach akceptacji, bezpieczeństwa i samozadowolenia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym. Dzięki pozyskaniu przez władze powiatu legnickiego środków finansowych na termomodernizację i remont pomieszczeń, podopiecznym znacząco poprawią się warunki pobytu w Domu. Uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu odbyło się w miniony piątek 2 grudnia. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, radni powiatowi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legnickiego: Stanisława Pakos i Grzegorz Gapski, Jan Krawczyk Członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Burtny Etatowy Członek Zarządu Powiatu, władze kościelne parafii chojnowskich oraz ojciec Alojzy Kosobucki proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja, Biskupa (Miry) z Kamieńca Podolskiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta oraz w imieniu Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wanda Gołębiowska dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

 

24 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy, odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Legnickiego. Podczas posiedzenia Radni podjęli sześć uchwał, w tym w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021”, przyjęcia „Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017 – 2021”.

 

W holu głównym Starostwa Powiatowego w Legnicy można podziwiać ekspozycję pokonkursowych prac, uczestników XV edycji Konkursu Plastycznego i Fotograficznego "Chrońmy Przyrodę Ojczystą". Do biura legnickiego oddziału TPD, które było organizatorem konkursu wpłynęło ponad 500 prac plastycznych i 100 zdjęć. Jury w składzie : Janina Stasiak- krytyk, historyk sztuki, Dariusz Czekaj - historyk sztuki, Joanna Czabajska - członek Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja", Franciszek Grzywacz- artysta fotografik, Alina Tarnawska- animator kultury w TPD nagrodziło i wyróżniło 50 prac plastycznych oraz 13 prac fotograficznych. Podsumowanie konkursu miało miejsce w dniu 15 listopada br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy.

Współpacujemy