Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

zdjęcie nr 1

 

Polski Rząd prowadzi ewakuację osób pochodzenia polskiego ze wschodnich terenów Republiki Ukrainy. W obliczu niestabilnej sytuacji społeczno-politycznej, związanej z trwającym w tym regionie konfliktem zbrojnym, niezwykle istotne jest udzielanie wsparcia przebywającym tam rodakom, którzy pomimo pozostawania poza granicami kraju nadal pielęgnują swoją polskość. Dlatego też Wojewoda Dolnośląski prosi o pomoc w przyjęciu i zakwaterowaniu osób pochodzących z Mariupola i okolic tego miasta. Osoby deklarujące chęć udzielenia takiej pomocy proszone są o kontakt z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.


Janina Mazur
Starosta Legnicki

kolędy

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach . Festiwal ma formę konkursu i odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 r. od godz. 1000 w siedzibie GOKiS w Siedliskach 6 . Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać pocztą, osobiście w siedzibie biura GOKiS lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 stycznia 2016 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań minionego roku. W sobotę 16 stycznia br. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie spotkali się samorządowcy, przedstawiciele klubów i szkół z powiatu legnickiego biorących udział w Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych i Mieszkańców Wsi w 2015 roku. Zmagania sportowców w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi organizowane są od 2006 r, głównie dzięki finansowemu wsparciu powiatu legnickiego.

W Legnickim Polu powstały drugie w naszym powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pierwsza tego rodzaju placówka funkcjonuje od wielu lat w Chojnowie. W uroczystym otwarciu w Legnickim Polu, uczestniczyli władze powiatu legnickiego: Janina Mazur Starosta Legnicki oraz Krzysztof Sowiński Wicestarosta. Podopieczni z Legnickiego Pola to mieszańcy gminy o małym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracują w czterech grupach, a zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 800 do 1600.

Koniec roku jest okazją do podsumowania tego co było i tego, co chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Z tej okazji, podczas uroczystego spotkania, podziękowania za sumienną i dobrą pracę w roku 2015 oraz życzenia pomyślności, zdrowia i obfitości pracownikom wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu i ich rodzinom złożyli: Janina Mazur - Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński – Wicestarosta Legnicki, Kazimierz Burtny – Członek Zarządu Powiatu.

30 grudnia 2015 roku pożegnaliśmy, odchodzącą na zasłużoną emeryturę, Stanisławę Dziak - pracownicę Wydziału  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Podziękowania za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków i wieloletnią pracę zawodową złożyli w imieniu władz samorządowych powiatu legnickiego: Janina Mazur -Starosta Legnicki, Kazimierz Burtny- Członek Zarządu, Stanisław Warchoł - Sekretarz Powiatu, Jolanta Kaleta Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Krystyna Boberek – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Współpacujemy