Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady

Organizacje pozarządowe

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane realizacją zadań publicznych do konsultacji dotyczących przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014”.

NGO, które realizują zadania publiczne są zobowiązane (Art 4 ust. 1 pkt 5) przez ustawę o dostępie do informacji publicznej do prowadzenia własnego Biuletynu Informacji Publicznej w internecie.

Czym jest BIP? To specjalnie skonstruowany system teleinformatyczny spełniający wymogi ustaw i rozporządzeń, w szczególności ustawy wspomnianej wyżej. Więcej na www.maszprawowiedziec.pl.

Teraz organizacje pozarządowe mogą skorzystać z oferty "nbip.pl dla ngo" za darmo. Wystarczy na stronie nbip.pl wypełnić formularz kontaktowy z danymi organizacji podając hasło "nbip.pl dla ngo". Liczba biuletynów dostępnych za darmo ograniczona.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przypomina, że w dniu 23 maja 2013 r. mija termin składania ofert w V naborze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku.

Idea konkursu pozostaje niezmienna od siedmiu lat, wciąż poszukujemy pełnych inwencji kobiet i mężczyzn, którzy zmieniają świat na lepszy. Nasza akcja promuje i nagradza kobiety oraz mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Laureaci konkursu w Parku im. Edyty Stein we Wrocławiu zasadzą drzewka akacji i dębu, jako symbole ich wkładu w rozwój środowisk lokalnych Dolnego Śląska.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia ofert na realizację zadań publicznych (warsztaty z pisania ofert).

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników UMWD, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lipca 2012 r. w godzinach 900-1500 w Legnicy w KGHM Letia, ul. Rycerska 24-26 (sala Szafranowa), wejście od strony szklanej kopuły, w pobliżu Kościoła św. Jana.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

W sobotę 26 maja 2012 r. Hala Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Targi są jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012 i mają charakter otwarty. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

W ramach realizowanego projektu Gender- trudne równania, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza zarówno kobiety, jak i mężczyzn pracujących w administracji oraz w organizacjach pozarządowych z regionu Dolnego Śląska do udziału w warsztacie zakresu stosowania zasad i zarządzania zgodnego z równym traktowaniem płci w swoim miejscu pracy.

Warsztat jest prowadzony przez dwóch trenerów, metodami aktywizującymi (praca w grupie, analiza przypadków). Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad.

Każdy uczestnik/czka otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego/jej udział i opis zrealizowanego programu.

Ramowy program warsztatu:

  • Równośd szans kobiet i mężczyzn- kontekst społeczny i historyczny
  • Narzędzia gender mainstreaming
  • Mechanizm stereotypizacji
  • Komunikacja równościowa – postawy asertywne i empatia w komunikacji interpersonalnej

Warsztat odbędzie się 21 grudnia w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65, w Sali konferencyjnej na Ip. w godzinach od 915 do 1545.

Szanowni Państwo,

Fundacja Grejpfrut zaprasza do zamówienia i zapoznania się z bezpłatnym poradnikiem równościowym. Zawarte w nim artykuły są niezbędne w pracy lidera/liderki społec

zności lokalnej, jak i w tworzeniu projektów uwzględniających równość szans.

Dolnośląska Akademia Gender wydała przewodnik równościowy. Zawarte w nim artykuły dotyczą szeroko rozumianego równouprawnienia obu płci na rynku pracy, jak i w komunikacji społecznej. Opis mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji ze względu na płeć pozwoli Ci zrozumieć specyfikę zjawiska, a także przyjąć właściwą postawę wobec przejawów nierówności, ponieważ zaproponowano w nim narzędzia gender mainstreaming, które należy wdrożyć w różne obszary życia.

Dzięki naszej publikacji zwiększysz swoją świadomość na temat polityki równościowej, poznasz sprawdzone rozwiązania w tym zakresie, a także poznasz stanowisko środowiska naukowego wobec  form feminatywnych (np. psycholożka, pedagożka) - czy należy ich używać, czy cokolwiek one zmienią w kwestii równości płci.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Badań Społecznych SONDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie badanie dotyczące możliwości uruchomienia funduszu poręczeniowo-pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (a więc m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) działających na terenie województwa dolnośląskiego. Badanie jest realizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat powstającego funduszu oraz rekomendacji dotyczących formalnych i organizacyjnych rozwiązań możliwych do zastosowania.

Państwa organizacja została wybrana spośród wszystkich działających na terenie województwa dolnośląskiego jako aktywnie działająca i posiadająca dużą wiedzę na temat potrzeb sektora. Rozmowa z Państwem pozwoliłaby więc nam zdobyć cenne i wartościowe informacje.

Chcielibyśmy zaprosić dwie osoby na wywiad grupowy - członka/członkinię zarządu oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe. Wywiad potrwa ok. godziny.

Zapraszamy na spotkanie w czwartek 4 sierpnia o godz. 13.00. Odbędzie się ono w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Zwracamy koszty dojazdu do wysokości dwudziestu złotych.