Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Grafika ilustracyjnaZgodnie z Zarządzeniem nr 105/2020 Starosty Legnickiego w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy do odwołania została ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów są rozpatrywane i załatwiane głównie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub złożenie dokumentów do urny umieszczonej w holu urzędu, lub pocztą:

Do wniosku o rejestrację pojazdu należy załączyć oryginały dokumentów oraz dowód wpłaty opłaty komunikacyjnej wniesionej na konto Starostwa za rejestracje pojazdu. Tablice rejestracyjne, w przypadku pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju, można oddać po umówieniu wizyty w dniu odbioru nowych.

Dniem wyznaczonym dla Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego do odbioru dokumentów rejestracyjnych pojazdów, po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę, jest wtorek. Jednakże, aby obsługa osób ubiegających się o rejestrację pojazdów była sprawna, kontaktujemy się z właścicielami pojazdów i jest możliwe umówienie się na inny dzień tygodnia. Należy czekać w pierwszym holu urzędu i pracownik obsługujący sprawę zejdzie o ustalonej godzinie. Nie ma potrzeby być dużo wcześniej, niż będzie to ustalone. Na wniosku proszę podać numer telefonu i po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z w sprawie odbioru dokumentów rejestracyjnych.

Opłatę komunikacyjną uiścić należy na konto Starostwa Powiatowego w Legnicy nr: 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Informujemy także, że od 4.12.2020 r. nie jest konieczna wymiana dowodów rejestracyjnych, w których brak miejsca na wpisy terminu następnych badań technicznych, chyba że właściciel pojazdu wyrazi wolę wymiany dowodu rejestracyjnego (art. 74a ust.5 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Dz. U z 2020 r. poz. 1517)

Lista procedur i wzory dokumentów dostępna jest w zakładce Sprawy w urzędzie. Wszelkie dodatkowe dodatkowych informacje można uzyskać pod nr 76-7243-455,76-7243-454,76-7243-453, 76-7243-452, 76-7243-460. (kontakt z wydziałem)

W związku z tym, iż biletomat jest wyłączony, nie działa także internetowy system kolejkowy.

Przypominamy, że mieszkańcy miasta Legnicy sprawy załatwiają i opłaty wnoszą w Urzędzie Miasta w Legnicy.