Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami);
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 ze zmianami);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zmianami);

Wymagane dokumenty:

 1. Informacja o dokonaniu zmian w stowarzyszeniu zwykłym (załącznik do karty).
 2. Dokumenty potwierdzające dokonanie zmian przez stowarzyszenie np. protokół zebrania, uchwały.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica,

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Informację o dokonaniu zmian w stowarzyszeniu zwykłym składa Przedstawiciel stowarzyszenia.
 2. W przypadku wątpliwości, co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do dokonania zmian, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez osobę wskazaną jako Przedstawiciel stowarzyszenia, w Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby stowarzyszenia.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego przysługuje środek zażalenia w trybie cywilnoprawnym.