Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów / Dz. U. z 2018r. , poz. 1716 ze zm. /

Wzory dokumentów do pobrania :

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia ( 4 miesiące )
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą ( 1 miesiąc )
  3. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty