Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434);

Zakres udostępnianych materiałów zasobu:

Udostępnianie dotyczy materiałów zasobu w postaci kopii map zasadniczych, map ewidencyjnych, zbiorów baz danych, baz danych osnów geodezyjnych, kopii rejestrów oraz innych materiałów zasobu.

Wydawanie licencji:

 1. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.
 2. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:
  1. w przypadku materiałów z zasobu w postaci elektronicznej – możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach informatycznych;
  2. w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej – ich powielanie, a także ich przekształcenie do formy elektronicznej
 3. Zgodnie z art. 48a ustawy, kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Miejsce składania wniosków:

Portal Obsługi KlientaStarostwo Powiatowe pl. Słowiański 1 parter Punkt Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój 605 oraz 606 VI p. - w godzinach pracy urzędu, pocztą tradycyjną lub przez Portal Obsługi Klienta https://legnicki.webewid.pl

 • instrukcja obsługi portalu >>TUTAJ<<
 • film promocyjny >>TUTAJ<<

Wnioski do pobrania:

Opłaty:

 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną
 2. Opłatę obliczoną zgodnie z załącznikiem do ustawy, pobiera się przed udostępnieniem materiałów
 3. Udostępnienie materiałów poprzedza się ustaleniem uiszczenia opłaty, na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, lub dowodu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego, pokój 344 III p.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej VI piętro.
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 605 tel./fax  76 72 43 422
Pokój nr 606 tel./fax  76 72 43 423