Procedura nieaktualna, przejdź do procedury: Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w RP.