Procedura nieaktualna, ujęta obecnie w procedurze: Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.