Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (wymagane przed wysłaniem zamówienia na prawo jazdy);
 2. Prawo jazdy- jeżeli osoba posiada (w celu unieważnienia).

Do wglądu:

 • Dokument tożsamości

Informacja dodatkowa:

Przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK). Prawo jazdy określonej kategorii jest wydawane przez starostę po ukończeniu właściwego szkolenia oraz po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej, organ zamawia spersonalizowane dokumenty u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do urzędu terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Nowe prawo jazdy wydaje się po unieważnieniu dotychczas posiadanego dokumentu.

Opłaty:

 1. koszt wydania prawa jazdy wynosi 100,00 zł.
 2. opłata ewidencyjna wynosi 0,50 zł

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 Getin Noble Bank s.a. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 z późn zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 973 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. poz. 447).