Podstawa prawna:

  • art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.)

    Od momentu utworzenia BDO w dniu 24 stycznia 2018 r. transportujący odpady nie są już zobowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

     W związku z powyższym starosta nie wydaje już zezwoleń na transport odpadów.

     Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach transportujący odpady (także ci posiadający już zezwolenie na transport odpadów) są zobowiązani do złożenia wniosku, do marszałka województwa, o wpis do BDO. 

     Więcej informacji w zakładce: INFORMACJA O UTWORZENIU BDO.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333,
tel. 76 72 43 419.