Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

 


W minioną sobotę 23 lutego  br., hala Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie gościła szachowych zawodników na odbywającym się pod Honorowym Patronatem Starosty Legnickiego Adama Babuśki VIII Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Polskiej Miedzi. W tym roku turniej przyciągnął rekordową liczbę 129 uczestników, w tym 55 juniorów. Organizatorów ucieszyła  tak duża liczba zawodników, w tym tych najmłodszych. Nie zawiedli też zawodnicy z Ukrainy, Białorusi, Rumunii. Co roku do Powiatowego Zespołu Szkół przybywa coraz więcej chętnych do stanięcia w szranki na polach szachowych. Widać, że chojnowskie potyczki znajdują uznanie wśród najlepszych. Szachy, nazywane królewską grą, to wymagająca dyscyplina. Promuje szlachetne wzorce rywalizacji sportowej, uczy wewnętrznej dyscypliny i logicznego myślenia. Tegoroczne zmagania zaczęły się o godz. 10.00. Szachowe potyczki mogli podziwiać uczestnicy i obserwatorzy zawodów – rodzice, opiekunowie, przyjaciele... A emocji naprawdę nie brakowało. Promotorem i fundatorem trofeów VIII Otwartego Turnieju Szachowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie jest Fundacja Polska Miedź. Atutem imprezy zwyczajowo jest przygotowany dla wszystkich poczęstunek. Uczniowie klas technicznych PZS pod kierunkiem swoich opiekunek i w tym roku zadbali o smaczne menu w turniejowym bufecie. Nie zabrakło podziękowań dla sponsorów i partnerów, dzięki którym zawodnicy mogą walczyć o cenne nagrody. Podziękowania dla powiatu z rąk dyrektora Mariusza Kowalczyka odebrał Grzegorz Gapski Członek Zarządu Powiatu. 

Zarząd  Fundacji Banku Ochrony Środowiska zaprasza wszystkie szkoły i domy kultury z powiatu legnickiego do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.

Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.

W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Najbliżsi zmarłego przed 5 laty ks. Krzysztofa Bojko, byłego katechety, harcmistrza i proboszcza w parafii Biała, przekazali jego harcerski mundur wraz z Krzyżem Harcerskim, będący w rodzinie Bojków od ponad 100 lat, a przekazywany z pokolenia na pokolenie na ręce Pana Mariusza Kowalczyka dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły, nauczyciele, parafianie z Białej, przyjaciele oraz harcerze. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych. Powiat Legnicki reprezentowali: Starosta Legnicki Adam Babuśka i Wicestarosta Janina Mazur. 

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć pieśni harcerskich oraz wspomnień ludzi, w życiu których
śp. ks. Bojko pozostawił istotny wpływ. 

Zdjęcia źródło: www.chojnow.pl

 

 


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Regionalne Konsultacje Niezależność  i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw. Spotkanie odbędzie się 25 lutego br. o godzinie 11:00 w Legnickim Parku Technologicznym Letia, ul. Rycerska 24 w Legnicy. 

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 19.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w: Dusznikach-Zdroju (powiat kłodzki), Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie (powiat kłodzki) i Wrocławiu.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 20.02.2019 r.

 

Już po raz X Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest gospodarzem Legnickich Prezentacji Edukacyjnych. Impreza pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, Starosty Legnickiego Adama Babuśki oraz Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego „ściągnęła” szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe, uczelnie wyższe i wystawców placówek edukacyjno -szkoleniowych, którzy prezentowali swoją ofertę. Prezentacje przyciągnęły uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy w jednym miejscu  mogli porozmawiać zarówno o kierunkach kształcenia, sposobie rekrutacji  jak i o ofercie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w wybranej szkole.