Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Informujemy, że zaplanowane na 16 marca 2020 roku spotkanie informacyjne dotyczące wariantów przebiegu korytarzy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa oraz drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8) – Bolków (S3) zostało odwołane. Konsultacje z mieszkańcami odbędą się w terminie późniejszym.

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim
składamy podziękowania za zaangażowanie,
za liczne inicjatywy na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia Naszych Mieszkańców.
Mamy nadzieję, że ta ciężka praca dostarcza Wam zadowolenia
i jest źródłem społecznego uznania.
Przy tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności.
Życzymy powodzenia, wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji,
sukcesów i realizacji planów, a także satysfakcji z pracy na rzecz lokalnego środowiska.

Bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń

Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych mieszkańców powiatu legnickiego i użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych.

Dyrektor Domu Dziecka Słoneczko w Golance Dolnej ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Domu Dziecka Słoneczko w Golance Dolnej w wymiarze 1 etat,

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18.03.2020 r.

Więcej informacji na stronie BIP jednostki

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy życzenia zdrowia, pomyślności, samych pięknych chwil w życiu.
Życzymy, aby uśmiech rozpromieniał Wasze twarze,
Byście zawsze czuły się spełnione i docenione.

Bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń

Logo: GDDKiAW imieniu firmy WYG International sp. z o.o. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego celem jest prezentacja przygotowanych wariantów przebiegu korytarzy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa oraz drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8) – Bolków (S3).

Konsultacje z mieszkańcami odbędą się w terminie późniejszym.