Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Starosta Legnicki Adam Babuśka zwołał 15 maja br. kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja epidemiczna w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol” w Chojnowie.

Pomimo że nadal zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie są zawieszone, podopieczni nie próżnują i każdy z nich spędza wolny czas w ciekawy i interesujący sposób. 

Świadome i aktywne działania mają znaczny wpływ na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobrego samopoczucia we wszystkich aspektach życia codziennego podopiecznych. Zbawienne okazuje się wykonywanie prac ręcznych i tworzenie samodzielnych wytworów. Powstają kolorowe różnobarwne prace. Poprzez różne formy i sposoby działań arteterapeutycznych uczestnicy mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych i estetycznych. Działalność plastyczna jest aktywnością niezwykle dynamiczną. Rozwija inteligencję, wyobraźnię oraz usprawnia percepcję, motorykę, procesy psychiczne, wzbogaca i intensyfikuje rozwój osobowości.

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie polegające na wsparciu podopiecznych ŚDS nie zwalniają. Nadal prowadzony jest systematyczny, wszechstronny zakres świadczonej pomocy.

Sytuacja epidemiczna w Domu Pomocy Społecznej była tematem kolejnego zdalnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego 13 maja br. przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę. Uczestniczyli w nim: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz pracownicy merytoryczni Starostwa. W spotkaniu udział wzięli również: Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Dariusz Wojtkowiak, p.o. Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku Barbara Zawadka, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jacek Watral.

11 maja br. w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 243 pracowników jednostki przebadanych zostało profilaktycznie w kierunku koronawirusa. W najbliższym czasie badaniu poddanych zostanie jeszcze 7 pracowników. Są to wspólne działania prewencyjne Władz Powiatu, Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy.

Starosta Legnicki Adam Babuśka zwołał 8 maja br. kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej w Ośrodku Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym Niebieski Parasol w Chojnowie.

Współpracujemy