Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Wydarzenia w powiecie

Logo: 40-sto lecie Solidarności40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku zostały podpisane porozumienia między komisją rządową a komitetem strajkowym. Porozumienia Sierpniowe i powstanie „Solidarności” stały się początkiem przemian 1989 roku.

Wydarzenia z Gdańska z sierpnia 1980 roku były przełomowe w wielu wymiarach. Robotnicy upomnieli się o wolność, demokrację, o szacunek i godność.  Stało się to początkiem wielkiego społecznego ruchu. To był pierwszy sukces rodzącej się „Solidarności”. Zniknęły podziały, zniknęła nieufność.

W 40. rocznicę Sierpnia 80 należy pamiętać przede wszystkim o milionach Polaków, którzy wsparli strajkujących i ruch „Solidarność”. Bez ich pragnienia wolności i woli przemian, zawarcie Porozumień Sierpniowych nie byłoby możliwe.

Grafika: Znak drogowy A14Wójt Gminy Kunice informuje, że przez okres od 01.09.2020r. do 30.11.2020r. będzie funkcjonował transport zastępczy  realizowany przez firmę Usługi Transportowe „BATORY”  na odcinku Szczytniki nad Kaczawą – Prochowice oraz Prochowice – Szczytniki nad Kaczawą.

Transport zastępczy wprowadzony został z powodu remontu drogi powiatowej nr 2180D prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego na odcinku Bieniowice –  Szczytniki nad Kaczawą.

Znak A-33

Na terenie powiatu funkcjonują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z obrotem pojazdami, przede wszystkim na rynku wtórnym. Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą a chcących dokonać rejestracji pojazdów lub innych czynności związanych z posiadanymi przez nich pojazdami (min. zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, dokonanie wpisu adnotacji urzędowych, wymiany dowodów rejestracyjnych itp.) w okresie od 1 września 2020 r. rozszerzona zostanie funkcjonalność systemu kolejkowego o dodatkową kolejkę pod nazwą „OBSŁUGA FIRM”.  Zostało wyznaczone jedno stanowisko rejestracyjne do obsługi firm bez podziału na szczegółowe czynności jakich chce dokonać właściciel pojazdu. Sposób ten umożliwia wygenerowanie odrębnej kolejki obsługującej podmioty gospodarcze dokonujące rejestracji pojazdów. Dodatkowo daje to możliwość przypisania obsługi firm każdemu stanowisku dokonującemu rejestracji pojazdów w przypadkach, gdy pozostałych interesantów będzie mniej. W systemie kolejkowym QMS kolejka ta znajduje się w oknie - REJESTRACJA POJAZDÓW – OBSŁUGA FIRM i została oznaczona  literą „F”.

          Mamy przekonanie, że uruchomienie dodatkowego stanowiska przeznaczonego do obsługi firm  spowoduje, że czas ich obsługi ulegnie skróceniu, a co za tym idzie przyczyni się do podniesienia satysfakcji klienta. Spowoduje to również zmniejszenie się „zatorów” na stanowiskach do spraw rejestracji pojazdów i skrócenie czasu oczekiwania na obsługę przez pozostałych interesantów.

„Z uśmiechem przez życie!” to hasło przewodnie zorganizowanej 21 sierpnia br. przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku oraz „Stowarzyszenie Prząśnik” - XXI Wielkiej Biesiady. Przedsięwzięcie było współfinansowane z budżetu Powiatu Legnickiego w ramach pozyskanej przez „Stowarzyszenie Prząśnik” dotacji na realizację zadania publicznego”.  Ze względu na panującą epidemię tegoroczne biesiadowanie miało charakter zamknięty i odbywało się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W Biesiadzie nie uczestniczyli członkowie rodzin mieszkańców. Jedynym gościem reprezentującym nasz powiat była Wicestarosta Legnicki Janina Mazur.  

 

W niedzielę 23 sierpnia br.  w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie odbył się drugi koncert w ramach V edycji Letnich Koncertów Organowych, na którym zagrał wybitny organista dr hab. Tomasz Głuchowski.

Herb gminy ProchowiceLUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.