Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Herb Powiatu Legnickiego
„Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde

czyni nas silniejszymi (…)”

Henry Ford

 

Z okazji Światowego Dnia Sybiraka przypadającego w rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę składamy wszystkim Członkom Związku Sybiraków najserdeczniejsze życzenia.

Zapewniamy o głębokim szacunku i czci dla Sybiraków, którzy za to, że byli Polakami zostali skazani na poniewierkę, więzienia oraz zsyłki. Losy Sybiraków są autentycznym świadectwem historii polskiego narodu, jednocześnie przestrogą dla przyszłych pokoleń.

Życzymy wszystkim Sybirakom zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i radości. Niech Państwa poświęcenie i doświadczenie będą pielęgnowane w pamięci kolejnych pokoleń.

Wicestarosta Legnicki

Janina Mazur
Starosta Legnicki

Adam Babuśka

Legnica, dnia 17.09.2019 r.

Logo PCPRDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i księgowości.

 

Treść ogłoszenia

W dniu 5 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 30 czerwca, które przedstawił Adam Babuśka starosta legnicki, a także informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I półrocze 2019 roku. Podczas trwania obrad przyjęto sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021 za rok 2018.

Herb gminy NiemczaUrząd Miasta i Gminy Niemcza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Diecezją Świdnicką zapraszają na Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne. Uroczyste obchody odbędą się w dniu 8 września br. na Stadionie Miejskim w miejscowości Niemcza.

4 września 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się uroczyste przekazanie promes na realizację inwestycji drogowych w ramach rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Symboliczne promesy, stanowiące gwarancję przekazania środków pieniężnych, wręczył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Samorząd powiatu legnickiego reprezentowali Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Legnickiego Grzegorz Gapski.

Punktualnie o godz. 900, 2 września, na boisku szkolnym Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. Tegoroczna inauguracja miała patriotyczny wydźwięk. Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi i przybyłymi na uroczystość kombatantami dokończyła „Przerwany Marsz” do szkoły w roku 1939. W ten sposób uczczono, podziękowano i oddano hołd Polskim Dzieciom Wojny. Akcja Przerwany Marsz odbyła się w ponad 1000 szkół w naszej Ojczyźnie.