Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Z zachowaniem środków ostrożności w zakresie zapobiegania zakażeniom COVID-19 wracamy do nowej rzeczywistości.  
25 czerwca br. odbyło się pierwsze od trzech miesięcy posiedzenie Rady Powiatu Legnickiego w trybie stacjonarnym.  XVII sesję Rady Powiatu Legnickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.  Udział w posiedzeniu wzięło 16 Radnych.  Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu.

Podczas sesji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jacek Watral przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2019.

Szanowni Uczniowie, Rodzice,

Dyrektorzy i Nauczyciele!

Dobiegł końca kolejny rok szkolny pełen wytężonej nauki i pracy.

W imieniu Władz Powiatu Legnickiego

składamy serdeczne podziękowania

za cenne inicjatywy, projekty i działania.

Życzymy, by czas wakacji przebiegał w formie spokojnego

 i bezpiecznego wypoczynku oraz umożliwił nabranie sił

do podejmowania kolejnych wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Grafika: róże

Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie został nominowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Dariusza Wojtkowiaka do uczestnictwa w  #GaszynChallenge.

Logo:tarcza antykryzysowaZakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco wdraża i realizuje rozwiązania, które mają zapobiegać gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa.

Celem zadań jest ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców.

Logo: Powiatowy Urząd PracyPowiatowy Urząd Pracy w Legnicy po raz kolejny odniósł sukces. Ukształtował się na drugiej pozycji w Województwie Dolnośląskim, osiągając za rok 2019 wskaźnik efektowności zatrudnienia 95,49 % przy średniej wartości zatrudnieniowej uzyskanej we wszystkich powiatowych urzędach pracy 85,52 % oraz efektywności kosztowej 7989,38 zł. przy średniej kosztowej wynoszącej 10 154,30 zł.

Dobiegł końca remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, która stanowiła kiedyś odcinek intensywnie uczęszczanej drogi dojazdowej do krajowej 3 i w związku z tym stan jej nawierzchni był mocno zużyty.

W ramach Porozumienia zawartego z Powiatem Legnickim firma BUDIMEX S.A. wykonała roboty bitumiczne w zakresie:

Współpracujemy