Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniu 13-11-2019 r.  dokonano uroczystego otwarcia rodzinnego Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej, którego dyrektorką jest Pani Renata Pinczuk-Brymerska.   Głównym inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był Pan Kazimierz Burtny - były Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego. W uroczystościach udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka wraz z Sekretarz Dorotą Kiełb, w imieniu Posła Adama Lipińskiego reprezentantka Biura Poselskiego, ksiądz Dziekan Tadeusz Dąbski, Sponsorzy oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Na hali sportowej w Legnickim Polu w dniu 6.11.2019 r. został rozegrany Powiatowy Halowy Turniej piłki nożnej chłopców do lat 14, z udziałem 4 zespołów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu i Szkoły Podstawowej w Spalonej.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Powiat Legnicki, Gmina Legnickie Pole, Powiatowe Zrzeszenie „LZS” w Legnicy i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu. Turniej sędziowali Adam Szymańczyk i Zygmunt Nedwidek.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonała Wicestarosta Legnicki - Janina Mazur.

25 października 2019 roku odbyła się pielgrzymka mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku do Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim. 13 kwietnia 2019 r. kościołowi pw. Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim została nadany dekretem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego tytuł „Sanktuarium” na zawsze bez jakichkolwiek przeszkód. Wielu mieszkańców z chęcią skorzystało z możliwości uczestniczenia w Eucharystii, która odprawiana była właśnie w intencji podopiecznych i pracowników naszego Domu. W trakcie Mszy Świętej Proboszcz parafii pw. św. Łukasza w Rui opowiedział o relikwiach znajdujących się w Sanktuarium. Po uroczystej Eucharystii każdy zainteresowany mógł zobaczyć relikwie z bliska.

Logo Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ChojnowieOgłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Finansowo - Księgowy
Nazwa stanowiska pracy: Główny księgowy

Informacja o naborze na BIP jednostki.

Czytaj więcej...

W budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyły się warsztaty szkoleniowe „7 dźwigni skutecznej profilaktyki”, które były adresowane do takich lokalnych podmiotów zaangażowanych w praktykę oświatową i politykę młodzieżową jak: samorządowcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy wydziałów oświaty i zdrowia, aktywiści społeczni pracujący z młodzieżą, pracownicy OPS, Domów Kultury, ale także np. instruktorzy harcerscy, trenerzy sportowi, członkowie OSP, Policja, straż gminna. Głównym ich celem było zintegrowanie wszystkich osób działających na rzecz dzieci i młodzieży, ponad wszelkimi podziałami politycznymi czy wyznaniowymi w wspieraniu rozwoju i zapobieganiu problemom młodzieży w gminach legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej. Uczestników warsztatów przywitał Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie uczestniczył w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, którego pomysłodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod Patronatem Honorowym Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser-Dudy. „Podróże moich marzeń” to temat przewodni konkursu, który  skierowany jest dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Jest to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Średnia liczba zgłaszanych do konkursu prac to około 2000 rocznie. Celem konkursu jest promocja twórczości osób niepełnosprawnych, przezwyciężanie ich izolacji społecznej oraz wspieranie ich rozwoju osobistego.