Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w całym kraju odbyły się uroczystości poświęcone uczczeniu pamięci powstańcom i mieszkańcom Warszawy. Hołd poległym w tym zrywie narodowościowym oddali również przedstawiciele Władz Powiatu Legnickiego.  

Delegacja składająca się z 15 samorządowców z terenu żółkiewskiego na Ukrainie spotkała się z władzami powiatu legnickiego. Gości zza wschodniej granicy w starostwie przyjęli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński. Spotkanie było okazją do rozmów na temat zasad działalności samorządów w obu krajach oraz o odnowieniu współpracy w ramach podpisanego w 2000 roku porozumienia pomiędzy dwoma samorządami.

W dniu 21 lipca br. Wicestarosta Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Legnickiego Grzegorz Gapski wraz z innymi uczestnikami wyjazdu na Ukrainę, w tym z dr Tadeuszem Samborskim, Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy, a zarazem wielkim znawcą Kresów, wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji mieszkańców powiatu legnickiego, odprawionej w Łacińskiej Katedrze Rzymskokatolickiej we Lwowie.

Podczas wizyty na Kresach Wschodnich wicestarosta Janina Mazur spotkała się z Olegiem Bejzykiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Samorządów Rejonu Żółkiewskiego, obwodu Lwowskiego. Samorządowcy rozmawiają na temat rozszerzenia współpracy między powiatem legnickim i rejonem żółkiewskim, która zainicjowana była już 14 kwietnia  2000 roku, w ramach podpisanego wówczas  ramowego porozumienia. 

Absolwenci gimnazjów i ósmoklasiści poznali we wtorek 16 lipca wyniki rekrutacji do wybranych klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Na tych, którzy nie dostali się do wybranej szkoły poza Chojnowem, czekają jeszcze wolne miejsca.

Szczegółowe informacje o szkole, zajęciach pozalekcyjnych i projektach zagranicznych realizowanych w placówce są pod adresem: pzs-chojnow.pl

Powiatowa Społeczna Rada ds Niepełnosprawności Starosta Legnicki informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje poza rządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy) działające na terenie powiatu legnickiego kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Radu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.