Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W wyjątkową niedzielę Zesłania Ducha Świętego nazywanej „Zielonymi Świątkami” w powiecie legnickim 50- lecie Kapłaństwa obchodził ksiądz Stanisław Kawzowicz Proboszcz Parafii pw. Św. Krzyża w Rzeszotarach.

W uroczystościach wzięły udział Janina Mazur – wicestarosta legnicki oraz Anna Graf – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego.  W swoim wystąpieniu Wicestarosta oprócz serdecznych życzeń zwróciła uwagę na zaangażowanie dostojnego Jubilata na rzecz społeczności lokalnej. Ksiądz Proboszcz zawsze aktywnie uczestniczy w Jubileuszach szkoły i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania Powiatu Legnickiego są również bliskie sercu księdza Kawzowicza, który odsłonił i poświęcił odnowioną Figurę Św. Nepomucena w Pątnówku, a także uczestniczył w uroczystej mszy św. w Katedrze Legnickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz poświęceniu sztandaru z okazji XX- lecia powiatu.

Wotum zaufania i absolutorium są kluczową kwestią dla oceny wykonania budżetu w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w powiecie. W ostatnim tygodniu maja odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której Zarząd Powiatu Legnickiego siedemnastoma głosami za otrzymał najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Jednomyślność Radnych podczas głosowania nad uchwałą o wotum zaufania, a następnie o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2019 została poprzedzona debatą radnych nad Raportem o stanie powiatu za 2019 rok i przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na temat realizacji budżetu za miniony rok.

herb: powiat legnicki

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników Starostwa Powiatowego w  Legnicy odbywa się w godz. od 800 do 1500. Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego obsługuje interesantów we wtorki w godz. od 800 do 1700, a w piątki w godz. od 800 do 1300.
 2. Interesanci przebywający w budynku urzędu powinni zakrywać usta i nos nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia.
 3. Interesanci powinni zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans społeczny i korzystać z jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk udostępnianych przez starostwo.
 4. Interesanci powinni ograniczyć przebywanie w budynku starostwa do niezbędnego minimum, unikając niepotrzebnego przemieszczania po urzędzie, zwłaszcza w celach niezwiązanych z załatwianą sprawą.
 5. W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu może przebywać nie w więcej niż 1 interesant na 1 stanowisko obsługi.
 6. Zaleca się wcześniejsze umawianie wizyt w urzędzie z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji na odległość.
 7. Przy wnoszeniu na rzecz powiatu należnych opłat zaleca się korzystanie z elektronicznych metod płatności.
 8. Odstępstwo od powyższych reguł jest możliwe włącznie w przypadkach określonych we właściwych przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

XVI sesja Rady Powiatu Legnickiego odbyła się w 28 maja br.  W związku z ograniczeniami wynikającymi ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w formie wideo transmisji. Wszystko z troską o zapewnienie bezpieczeństwa Radnym i pracownikom Starostwa. Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w sesji wzięło 17 Radnych. Wszyscy Radni słyszeli się i widzieli. 

Z okazji Dnia Samorządowca

składamy wszystkim Pracownikom Samorządowym

najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów

w realizacji zadań samorządowych

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dziękujemy za wspólną troskę i działania

na rzecz rozwoju lokalnej społeczności,

a także za trud i poświęcenie

z jakim Państwo służycie mieszkańcom.

Grafika: róże

Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

herb: powiat legnicki Z dniem 1 czerwca 2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Legnickiego, z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Zarządzenie nr 58/2020 Starosty Legnickiego (przejdź).

Współpracujemy