Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W reprezentacji Polski w kategorii U-15 walczą Maciej Betliński i Sebastian Zimorski – uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, zawodnicy Klubu Brydża Sportowego „Miłkowice”. Po pierwszym dniu drużyna polska zajmowała drugie miejsce, po drugim i trzecim są na miejscu pierwszym. Zagrali już z reprezentacjami trzynastu państw, zostały jeszcze cztery mecze i emocje.

W czwartek 4 lipca br., odbyła się  VII  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniając zmarłą Marię Smyk, Dyrektor Wydziału geodezji i gospodarki gruntami. Radni wysłuchali sprawozdania starosty Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 do 31 maja br., informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2018 i prognozę na rok 2019, a także ocenę bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego za I półrocze 2019 r. Podczas tej VII Sesji Rady Powiatu Legnickiego przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Legnickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z realizacji tych zadań za I półrocze 2019 roku.

Powiat Legnicki pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dwie dotacje celowe o łącznej wysokości 155 000 zł. Pierwszą promesę w wysokości 39 000 zł powiat otrzymał na zakup nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania umożliwiającego szybszą realizację zadań przez pracowników ewidencji gruntów i budynków. Druga dotacja w wysokości 126 000 zł dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2191D (Prochowice - Kwiatkowice).

2 lipca br. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie gościł wspaniały, folklorystyczny zespół młodych tancerzy z Litwy, którzy odwiedzili Polskę w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”. Zespół zaprezentował kilka choreografii ludowych, następnie do tańca zaproszeni zostali nasi podopieczni, którzy bardzo chętnie wzięli udział w przygotowanej atrakcji. Na zakończenie spędziliśmy miło czas podczas pikniku w naszym ogrodzie, słuchając piosenek zaprezentowanych tym razem przez naszych uczestników. To był fantastyczny, pełen wrażeń dzień. 

W ramach zorganizowanej XXII edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej” w naszym urzędzie gościliśmy grupę 26 dzieci oraz 4 opiekunki, która przyjechała do nas z Kresów, a dokładnie z takich miejscowości Ukrainy jak: Lwów, Kamieniec Podolski, Żółkiew, Żytomierz, Nowy Rozdół, Berezne, Dawidów, Winnica, Przemyślany, Berdyczów. Dzieci zwiedzały okolicę, tutejsze zabytki oraz poznawały polską historię. Nasi rodacy spotkali się również z przedstawicielami naszego powiatu. W spotkaniu zorganizowanym w starostwie uczestniczyli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Członkowie Zarządu Powiatu Legnickiego: Krzysztof Sowiński i Grzegorz Gapski oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos. W starostwie dzieci zapoznały się z historią powiatu oraz najbliższej okolicy. Na dzieci czekał słodki poczęstunek oraz pamiątki, które będą przypominać im Powiat Legnicki. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, dzieci przygotowały krótki występ artystyczny, podczas którego przedstawiły swoje talenty.

Wywalczenie historycznego awansu do IV ligi przez Klub Sportowy z Legnickiego Pola jest ogromnym sukcesem nie tylko dla piłkarzy, ale i wszystkich sympatyków piłki nożnej z naszego powiatu. Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym przedstawiciele gminy i klubu odebrali w siedzibie starostwa powiatowego w Legnicy dokumenty pozwalające na dalsze działania zmierzające do otrzymania koncesji od władz piłkarskich, na występy w IV lidze. Kibicujemy amatorskim klubom sportowym i życzymy sportowych sukcesów.