Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

17 października 2019 r. zgodnie z tradycją, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku świętowali Dzień Seniora. W świetlicy odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne. Uroczystość rozpoczął dyrektor Tomasz Król, który przywitał wszystkich zgromadzonych, złożył życzenia oraz zaprosił do wspólnej zabawy. Spotkanie rozpoczęło się od degustacji przepysznego tortu upieczonego w ramach zajęć terapeutycznych. Po odśpiewaniu „sto lat” i słodkim poczęstunku nie zabrakło chętnych do wspólnych tańców i zabaw. Spotkanie przeplatane było również wspólnym śpiewem znanych i lubianych piosenek.

W środę 16 października br. nasz urząd odwiedziła delegacja przedstawicieli Powiatu Tczewskiego oraz Starogardzkiego składająca się z 8 przedstawicieli, dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w ramach dwudniowego spotkania studyjnego „Pomoc instytucjonalna w Polsce – dobre praktyki w powiecie legnickim”.

Legnica w dniach 17-18 października br. gościła uczestników XIV Konferencji Technicznej poświęconej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Organizatorem spotkania geodetów i samorządowców było Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy, przy współudziale Starosty Legnickiego Adama Babuśki oraz Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Miłym akcentem w trakcie powitania gości było uhonorowanie pamiątkowym medalem XX - lecia powstania Powiatu Legnickiego Pana Roberta Pajkerta, Geodety Województwa Dolnośląskiego. Medal wręczyła Wicestarosta Janina Mazur, a był on wyrazem uznania za wieloletnią współpracę.

Szesnastego października br. o godz. 1630 ul. Gwiezdna 35 A/3 Legnica odbędzie się wernisaż prac zgłoszonych do regionalnego konkursu pt. „Świat wartości w oczach dziecka i osoby dorosłej”. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie od serca „Faustynka” odbywał się pod patronatem Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek, Rzecznika Praw Dziecka oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty,

w tym także Emerytom, wyrazy uznania za codzienny trud

wkładany w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

 

Życzymy, by ta niełatwa misja przynosiła Państwu radość

i satysfakcję, a także spotykała się z nieustającym szacunkiem społeczeństwa.

 

Dziękujemy za pozytywne efekty działań w pracy z dziećmi i młodzieżą,

 za wrażliwość oraz cierpliwość w pokonywaniu codziennych trudów.

 

 Bukiet kwiatów

Starosta Legnicki


Adam Babuśka

Przewodniczący Rady Powiatu


Aleksander Kostuń

Wicestarosta Legnicki


Janina Mazur

Logo: Dolnośląska Federacja Organizacji PozarządowychDolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z organizacjami i instytucjami partnerskimi, mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku - V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI, który odbędzie się dnia 23 października 2019r. (środa) o godzinie 9.00 w miejscowości Krzyżowa k. Świdnicy.