Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Według prognoz IMGW w dniu 31 lipca na terenie Dolnego Śląska temperatura może wynieść 31 ° w kolejnych dniach: wtorek 32° - 35°,środa i czwartek od 28° - 31°.

PCZK przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać falę upałów należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu jak: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne – uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych. Fundacja szczególnie zachęca do udziału osoby ze środowisk wykluczonych.

22 lipca 2017 r. po raz 18-ty odbyła się w Brenniku (gmina Ruja) Wielka Biesiada. Imprezie przyświecało motto „Niech się dowie cały świat, że biesiada 18 ma lat”. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ”Prząśnik” w Brenniku przy współudziale: Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, Powiatu Legnickiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W organizacji imprezy pomogło również wsparcie sponsorów.

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymały: Pani Krystyna Pater Dyrektor Wydziału Finansowego z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Pani Mirosława Olewińska-Grzywacz Kierownik Referatu Informatycznego z okazji 35 lecia pracy oraz Pani Grażyna Kaczuga – Pracownik Referatu Gospodarczego również z okazji 35 lecia pracy zawodowej.

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat: Zatrudniania cudzoziemców, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku (czwartek) o godzinie 1000, w Sali 3a, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy - Plac Słowiański 1.

 

W czwartek 20 lipca br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą na prośbę Zarządu Powiatu zwołał Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, w celu przyjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu legnickiego oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legnickiego. Wprowadzane zmiany wynikają z przyznania ponad 300 tys. zł dla powiatu legnickiego ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na realizację projektów: pn. „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie” oraz pn. „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”. Wspomniane środki, wraz ze funduszami własnymi, przeznaczone będą na zakup dwóch pojazdów transportowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnoprawnych.

Współpracujemy