Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Z udziałem Starosty Legnickiego Adama Babuśki, Wicestarosty Janiny Mazur, Członka Zarządu Powiatu Grzegorza Gapskiego, Wójta Gminy Chojnów Andrzeja Pyrza oraz Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie Marioli Pyrz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbył się wernisaż wystawy „Z sercem haftowane” autorstwa Pani Heleny Jarosławskiej z Chojnowa – podopiecznej ŚDS nr 1 w Chojnowie. Pani Helena od wielu lat z pasją wykonuje obrazy posługując się haftem krzyżykowym. Ponad czterdzieści prac, które zostały wystawione to tylko skromna część jaka została wykonana przez Panią Helenę. Obrazy podopiecznej naszej placówki to wyjątkowe w swej prostocie dzieła, w których każdy dostrzec może coś innego. Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie można podziwiać dzieła wykonane przez Panią Helenę.

W legnickim Parku Bielańskim zostało posadzonych sześć dębów ku czci pomordowanych i poległych policjantów II RP. Uroczystość była częścią obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

W obchodach jubileuszu zorganizowanego przez Komendę Miejską Policji w Legnicy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku Oddział w Legnicy oraz VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy udział wzięli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, policjanci garnizonu dolnośląskiego, rodziny pomordowanych policjantów. Nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Legnickiego, który był reprezentowany przez Adama Babuśkę Starostę Legnickiego oraz Krzysztofa Sowińskiego Członka Zarządu Powiatu. Każdy nowo zasadzony dąb poświęcony jest pamięci jednego z sześciu bohaterów: asp. Michała Bukowskiego, post. Mariana Guły, post. Jana Jańczaka, asp. Jana Kraszewskiego, asp. Tomasza Lupy, post. Józefa Zabłockiego - pomordowanych policjantów II Rzeczpospolitej Polskiej.

Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podsumował działalność w kończącym się roku szkolnym. W podsumowaniu Prezes Kazimierz Pleśniak podkreślił, iż mijający rok był jednym z najtrudniejszych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Tym bardziej wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim działaczom społecznym, sponsorom, przyjaciołom, samorządom, które wspierają Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w jego działalności.

Powiatowa Społeczna Rada ds Niepełnosprawności Starosta Legnicki informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje poza rządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy) działające na terenie powiatu legnickiego kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Radu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W piątek 07 czerwca br.  podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie uczestniczyli w projekcie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”, a finansowanym z  budżetu powiatu legnickiego. Projekt obejmował aktywny wypoczynek na łonie natury. Przy użyciu kijków do Nordic Walking podopieczni pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego podążali przez malownicze tereny powiatu legnickiego. Wyznaczony szlak prowadził przez miejscowości: Piotrowice oraz Konradówka. Wędrówka oprócz walorów zdrowotnych miała też i inne, a mianowicie była okazją do podziwiania po drodze zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Po solidnej porcji ruchu przyszedł czas na  wspólne pieczenie kiełbasek przy występie lokalnego zespołu ludowego. Na zakończenie projektu przeprowadzony został konkurs z wiedzy zdobytej podczas wędrówki. Nagrodami w konkursie wiedzy o przebytym szlaku  były tematyczne książki.

W ramach współzawodnictwa sportowego Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, na boisku ORLIK w Miłkowicach spotkali się młodzi piłkarze rywalizujący w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2005 i młodsi  „ORLIK 2019”– eliminacje powiatowe.

W turnieju organizowanym przez Powiatowe Zrzeszenie „LZS”, Powiat Legnicki i Szkołę Podstawową w Miłkowicach udział wzięły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa  w Spalonej, Szkoła Podstawowa  w Miłkowicach, Szkoła Podstawowa w Okmianach i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach.