Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie 20 maja br. odbyło się zebranie zespołu wspierająco-aktywizującego. Celem spotkania było bezpieczeństwo i rekomendacje dla placówek dziennego pobytu, związane z wprowadzeniem kolejnego etapu powrotu do normalności w czasie epidemii COVid-19. W związku z tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 24 maja br. umożliwia wznowienie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy.

Nie oznacza to, że w tym terminie jednostka będzie już funkcjonować.

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie mocno wspiera swoich podopiecznych. Nikt nie pozostaje osamotniony. Każdy z uczestników może liczyć na pomoc pracowników jednostki.  Wsparcie związane jest zarówno z dowozem żywności, lekarstw, pakietów terapeutycznych, jak i materiałów do wykonywania samodzielnych prac w domu, przepisów kulinarnych, maseczek oraz środków ochrony. Dzięki temu w domach podopiecznych powstaje wiele prac plastycznych, ciast, ciasteczek, które stają się wyjątkowymi upominkami dla odwiedzających ich pracowników.

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy nadal prowadzi nabór wniosków na n/w formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołał Starosta Legnicki Adam Babuśka 19 maja br. Tematem spotkania była aktualna sytuacja epidemiczna w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz Ośrodku Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym  „Niebieski Parasol” w Chojnowie.

W wyjątkowym dniu, 18 maja, w setną rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II symboliczny znicz oraz wiązankę kwiatów złożyli pod pomnikiem Papieża Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński.

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła".  Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego i finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Współpracujemy