Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
           tel: 76-72-43-429
          pok. 231, piętro II
            e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
         
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Komisarz Wyborczy w Legnicy zachęca wszystkie osoby spełniające wymogi przewidziane dla urzędników wyborczych do zgłaszania swoich kandydatur na załączonym formularzu.

Dokumenty określające wymogi przewidziane dla urzędników wyborczych określają załączone dokumenty:

 

Stowarzyszenie „KOLEJARZ” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego powiatu na bezpłatne warsztaty: „Zdrowy kręgosłup”. Szczegółowe informację można znaleźć na plakacie. 

 

W dniu wczorajszym, 18 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Zawiązku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Legnicy. Spotkanie działaczy było okazją do podsumowania działalności i rozmów na tematy nie tylko związane z działalnością związkową. Związek Inwalidów Wojennych RP obchodzi w tym roku 100 – lecie powstania, w związku z powyższym przyznano dyplomy i odznaczenia dla osób zaangażowanych w pomoc tej organizacji. To wyjątkowe odznaczenie za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP została przyznane również Staroście Legnickiemu Janinie Mazur.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzypokoleniowym konkursie plastycznym i literackim, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. Międzypokoleniowy konkurs plastyczny i literacki związany jest z uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowaniem podczas świętowania Jubileuszu dumy z przynależności narodowej oraz z postawy bohaterów narodowych zabiegających o wolność i niezależność ojczyzny pn. „Wielkie postacie polskiej niepodległości”. 

Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w XVII Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych im. Ks. Jana Dzierżona, który odbędzie się  dnia 3 czerwca br. w godzinach 11.00-17.00, na terenie Arboretum w Wojsławicach.

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły prezentujące rodzimy folklor lub stylizowany program estradowy, działające w szkołach, świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska. Występ nie może być dłuższy niż 10 minut. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do przeglądu jednego zespołu z powiatu. Impreza nie ma charakteru konkursu, a uczestniczące w przeglądzie zespoły otrzymają dyplomy i pamiątkowe statuetki za udział.

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

 • DOTACJE NA WPROWADZENIE NOWEJ USŁUGI/PRODUKTU (DZIAŁANIE 1.5 RPO WD)
 • KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (Z PREMIĄ/SPŁATĄ CZĘŚCI KREDYTU-DZIAŁANIE 3.2.2 POIR)
 • DOTACJE NA SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW
 • GRANTY NA DORADZTWO

Współpacujemy