Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 2 maja będzie nieczynne Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu Powiatu.  Zanim jednak przystąpiono do realizacji porządku obrad Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, pozostali Członkowie Zarządu Anna
Rozmus i Grzegorz Gapski oraz Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń, Skarbnik Tadeusz Rasała, Sekretarz Grzegorz Rogos złożyli życzenia i podziękowania za dotychczasową pracę Pani Izabeli Studzińskiej - głównemu specjaliście w Referacie Administracyjnym, która obchodzi w tym miesiącu 40 lecie pracy zawodowej. Pani Iza od samego początku istnienia powiatu pracuje w strukturach starostwa powiatowego, a wcześniej pracowała między innymi w Urzędzie Rejonowym w Legnicy.   

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

6 stycznia 2019 r. w Chojnowie odbędzie się III Orszak Trzech Króli. Serdecznie  zapraszamy  do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które rozpocznie się Mszą świętą o godz. 10.00 w obu chojnowskich kościołach.

III Orszak Trzech Króli został objęty patronatem władz kościelnych i samorządowych, w tym starosty legnickiego Adama Babuśki.

Szczegółowy przebieg Orszaku według porządku na załączonym plakacie.

 

                 

 

W związku z możliwością ponownego pojawienia się wirusa zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali apel do hodowców drobiu z przypomnieniem o przestrzeganiu podstawowych zasad bioasekuracji.

Noworoczne spotkanie władz powiatu z pracownikami Starostwa odbyło się 27 grudnia br.
Rolę gospodarzy pełnili: Adam Babuśka - starosta legnicki, Janina Mazur – wicestarosta, Krzysztof Sowiński - etatowy członek zarządu powiatu oraz przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego –
Aleksander Kostuń, i sekretarz Grzegorz Rogos, obecni byli również członkowie zarządu Anna Rozmus i Grzegorz Gapski.

Współpacujemy