Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Z okazji zdobycia przez Tomasza Witka, z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, trzeciego miejsca w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2015 w specjalizacji –technik mechanik gratulacje złożyli: Starosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny, Prezes SIMP mgr inż. Zbigniew Metanowski, z-ca przewodniczącego koła terenowego SIMP w Chojnowie Bartłomiej Berezowski. Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusz Kowalczyk, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Andrzej Borkowski.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy gościła uczestników powiatowego etapu XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”.

Do konkursy przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, reprezentujący miasta i gminy powiatu legnickiego. Powiatowy Zespół Szkół z Chojnowie reprezentowali uczniowie klasy pożarniczej chojnowskiego Liceum Ogólnokształcącego: Wojciech Nowak, Sebastian Małyniak oraz Maciej Raczyński. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego.

Pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Janiny Mazur, w siedzibie władz Powiatu Legnickiego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.

Głównym tematem posiedzenia była informacja o przygotowaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pobytu na terenie miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego pielgrzymów, którzy przybędą do nas na uroczystości organizowane przez Diecezję Legnicką w dniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także ksiądz Przemysław Superson- diecezjalny koordynator ŚDM.

zdjęcie nr 1

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się w Legnickim Parku Technologicznym „LETIA” S.A. przy ulicy Rycerskiej 24 w Legnicy, 21 kwietnia br. Targi pracy rozpoczną się od godziny 1000 i trwać będą do godziny 1400.

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą pracy z różnych źródeł, porozmawiać z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, skorzystać z porad ekspertów.

Serdecznie zapraszamy!!

 

 

Po raz kolejny Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował „Dzień pamięci o św. Janie Pawle II”. Uroczystość odbyła się 4 kwietnia, o godz. 15: 00, pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Legnicy. Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze, przy dźwiękach granej „Barki”.

pcpr

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.